En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Varför beskattas negativa realräntor ? Låt mig ge ett exempel. Inflation är skatt via sk. segniorie, dvs Riksbanken ger ut sedlar och mybt, numera också  digitalt. Dvs M1, osv. På denna skuld betalas ingen ränta, dvs gratis lån vilket ger RB inkomst. Samtidigt placerar du tex 1 Msek på SBAB till 0,65 procents ränta, på vilket utgår i SE 30 procents skatt på nominell ränta, trots att inflation ätit upp 2 procent i form av Segnoriege, dvs skatt på utgivna pengar. Samtidigt la denna tattar regering in ett golv för beskattning av ISK eller KF förra året. Nästa år höjer man golvet! Hur kan man motivera skatt på negativa realräntor såväl som SAPs höjningar av skatt på ISK och KF ? Inflationen, som är en skatt, uppgår trots allt till ca 2 procent i SE! Alla förklaringar, särskilt från SKV och SAP är välkomna ! !!!!

4 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 20, 2017

  Hej!

  Jag kanske inte är helt rätt person att svara på frågan men läser man i det förslag som gäller för nästa år dvs att man ska ta statslåneräntan plus en procentenhet istället för nu, statslåneräntan plus 0,75 procentenheter så står det följande

  ”Av offentligfinansiella och fördelningspolitiska skäl bör schablonavkastningen höjas till statslåneräntan ökad med en procentenhet i stället för statslåneräntan ökad med 0,75 procentenheter. ”

  Av det kan man utläsa att staten behöver mer pengar och att man anser att det har varit för gynnsamt att spara i KF och ISK. Någon hänsyn till seigniorage har man inte taget.

  Mvh

  Daniel Andersson

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  matgus3
  okt 22, 2017

  Helt korrekt slutsats Daniel. Staten vill inte dela risk, och negativa realräntor vill man ej heller ta del av ! Detta är endast för oss dödliga ! Uppsida vill man däremot ta del av. Kom dock ihåg hur schablonskatten utformades under de borgerliga, där även negativa räntor så småningom fått slå igenom !

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 11, 2017

  Dvs Borgarna utformade schablonskatten så att även negativa realräntor fick slå igenom, något den lysande Maggan satte P för 2016 genom ett golv. I övrigt har jag ställt frågan till SKV, för skojs skull, apropå seigniorage samt beskattning av negativa realräntor (alla svenska konton idag) med hänvisning till förbudet mot kjedjebeskattning. Detta är nu ett ärende ! För faktum är att seigniorage är en slagskatt på alla som sparar på konton.

  <p>Mats</p>

 1. anon
  matgus3
  nov 11, 2017

  Om tex ett konto ger 0,5 procents ränta , som SE skattar till 30 procent, så borde de först, i dagsläget, kompensera för 2 procents inflation, Annars uppstår kjedjebeskattning ! Kul och korrekt argument om golvet i ISK och KF samt därefter höjningen av schablonskatten 2018 därav ! Let them answer ! Därefter, byt regering nästa år !

  <p>Mats</p>