En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Arbetar utomlands sedan 6 månader i ett land i mellanöstern som inte har någon beskattning på förvärvsinkomst.

Av personliga skäl kan jag komma att behöva avbryta min anställning och flytta tillbaks till Sverige innan ett år har gått, det är inte förhållanden som kan utlösa den s.k.säkerhetsventilen. Detta ger upphov till ett antal problem ur beskattningssynpunkt.

1) Går 6-månadersregeln överhuvudtaget att tillämpa i ett land som inte beskattar inkomst? Det går att få ett intyg från skatteverkets lokala motsvarighet som bekräftar att mina inkomster inte beskattas just för att man inte beskattar inkomster i landet.

2) Gäller 6-månaders regeln fram till 1års-dagen eller finns tilläggsregler däremellan?

3) Enligt 72-dagarsregeln får man inte vistas i Sverige (eller annat land än bosättningslandet) i början eller i slutet av anställningen. Finns det definierat i lagtext eller rättsfall hur många dagar man måste vara tillbaks i bosättningslandet efter en Sverigevistelse innan man kan avsluta sin anställning och kunna åberopa skattefrihet enligt 6mån eller 1års-reglerna?

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 22, 2020

  Hej!

  1 Du kan inte använda sexmånadersregeln då det är ett krav att inkomsten beskattas i arbetslandet för skattebefrielse.

  2 Det finns inga tilläggsregler däremellan.

  3 Nej, det finns inga rättsfall eller regler på detta.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB