En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

vi är ett par killar som samäger ett aktiebolag som äger en post i ett rörelsedrivande onoterat aktiebolag, drygt 30 %. vi är väl inlästa och bekanta med 3:12 reglerna och rekvisiten på kvalificerad respektive okvalificerad aktie. Det är vårt innehav, om något, som utgör grundbulten i Utomståenderegeln för bolagets aktieägare.

Vi undrar dock hur vi kan avgöra om våra aktier är kvalificerade eller inte. Vi har arbetat med det rörelsedrivande bolaget i ca fyra år som aktiva ägare. En av oss sitter i styrelsen för bolaget sedan ett år. Ingen av oss har någonsin fått någon ersättning av det rörelsedrivande bolaget och vi har heller inte tagit ut någon ersättning från vårt gemensamma bolag. Det rörelsedrivande bolaget är ett bolag inom ny teknik, det har inga intäkter att tala om och går med förlust varje år. Trots det är bolaget högt värderat och i den kommande nyemissionen så värderas bolaget till ett antal hundra miljoner.

Vi har båda ordinarie heltidstjänster inom andra bolag som inte har något att göra med det rörelsdrivande bolaget och uppbär marknadsmässiga löner därifrån. Trots det så har vi lagt väldigt mycket tid på vårt onoterade bolag, säkert hundra timmar per år var under dessa fyra år.Vi har mest arbetat med att säkerställa bolagets finansiering, definiera produkten och med att hjälpa bolaget till att få kontakter via vårt kontaktnät.

Nu har vi blivit erbjudna att sälja en post i det rörelsedrivande bolaget för att antal miljoner. Vi tänkte då skjuta upp våra respektive aktieinnehav i vårt gemensamma bolag till var sina egna aktiebolag till underpris. Därefter så hade vi tänkt att dela ut överskottet från försäljningen av det rörelsedrivande bolaget så att det hamnar i våra egna aktiebolag. Nu har vi förstått att när vi gör underpris överlåtelsen från oss som fysiker så är det ett krav att det motagande aktiebolaget är kvalificerat för att underpris överlåtelsen ska godkännas. Det innebär att om våra aktier i vårt gemensamma bolag skulle bedömas vara okvalificerade så försämrar vi för oss genom att underpris överlåta dem till egna aktiebolag.

Hur ska vi tänka här om status på våra aktier i vårt gemensamma bolag och vilka frågor kan vi tänkas få från myndigheterna om vi deklarerar som okvalificerade ägare?

Hälsningar

Lasse

1 Kommentarer
  1. anon
    Kaj Rask
    jan 07, 2014

    Hej Lasse

    Om ni som fysiska personer säljer era gemensamma aktier till vars och ens egna aktiebolag till underpris ska ni normalt sett inte behöva bekymra er över om aktierna är kvalificerade eller inte. Bestämmelserna om underpris i inkomstslaget kapital styr det hela. Villkoret att aktierna ska vara kvalificerade gäller bara vid underprisöverlåtelser i inkomstslaget näringsverksamhet. Kundregistrering på vår hemsida går bra om mer info behövs.