En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 18 september 2020

Nedsättningen av energiskatt för uppvärmningsbränslen vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet föreslås slopas i två steg som en del av den gröna skatteväxlingen. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Huvudsyftet med den slopade nedsättningen är att öka incitamenten för en effektivare energianvändning. Åtgärden bidrar även till att minska användningen av fossila bränslen och att styra mot klimatmålen. De sektorer som avses är tillverkningsindustrin samt yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks, - och vattenbruksverksamhet. Förslaget skapar även en mer enhetlig energibeskattning av bränslen. Förslaget avser endast uppvärmningsbränslen. Bränslen som förbrukas för drift av motordrivna fordon påverkas inte.

Förändringarna genomförs i två steg med en sänkning av skattenedsättningen från 70 procent till 35 procent den 1 juli 2021 samt ett helt avskaffande av skattenedsättningen den 1 januari 2022.

Förändringen är en del av den gröna skatteväxlingen och beräknas öka statens skatteintäkter med 150 miljoner kronor 2021 och därefter 600 miljoner kronor per år, varav 570 miljoner kronor är hänförliga till industrin och 30 miljoner kronor till jord-, skogs- och vattenbruk.

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0740557
e-post till Mirjam Kontio

Hanna Björnfors
Pressekreterare hos finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-509 26 05
e-post till Hanna Björnfors