En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har med en kollega sedan ett par år ett HB som gått med ganska stor förlust. Kultur har haft med saken att göra varför vi ändå fortsatt och det hela gett oss andra värden än de rent monetära. Detta har dock inte med min fråga att göra. Den är nämligen som följer...

Förlustavdraget kommer att vid årets slut bli större än jag kan utnyttja vid en likvidation av min andel. Det ackumulerade underskottet är dock ok. Har också stora egna insättningar som jag inte kommer att kunna få tillbaka mer än som förlustavdrag. Undrar nu om jag under året kan sälja en del av mina andelar till en ny delägare som skulle kunna utnyttja en del av den förlust som uppstår under året ? Tolkar jag regelverket rätt kan man inte göra större förlustavdrag än vad man satt in i bolaget alternativt 200%. Detta för att förhindra handel med stora förlustavdrag. 

Rent tekniskt blir det en förflyttning av pengar från kontot för mina egna insättningar till ett nytt konto för den nya delägarens dito. Ett alternativ är om jag kan ge bort andelar som gåva t ex till min fru ? Hennes insats tas då av mina egna insättningar som minskas i motsvarande omfattning. Fördelen här är att hon kanske har kapitalinkomster hon kan använda att kvitta mot förlustavdraget. Både hennes och mina andelar likvideras sedan vid årsskiftet (kollegan fortsätter med andra nya delägare) och vi kan göra våra förlustavdrag. Man kan nog med fog kalla detta för skatteplanering så min fråga är förstås också om det finns något hinder att man bara är delägare i ett HB ett drygt år, får del av en förlust motsvarande sin insats och sedan går ur bolaget ?

Kanske är frågeställningen för komplex för att kunna ge ett kort svar. Får i så fall återkomma via annat medium. 

Ser fram emot goda råd. 

Gylbax