En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag är utskriven från Sverige och bor i Dubai sedan 2013, och anses vara begränsat skattskyldig då jag inte har någon väsentlig anknytning till Sverige. Jag försöker förstå mig på vad som gäller vid beskattning av fonder om man inte är skriven i Sverige.

Utifrån https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/27071.html?date=2020-11-03#h-3-kap-Fysiska-personer Kap 3 - 19§-1

19 § ... Skattskyldigheten omfattar dock inte

1. andelar i värdepappersfonder och specialfonder, eller
2. delägarrätter som förvaras på ett investeringssparkonto, förutom tillgångar som avses i 42 kap. 38 §.

Undantaget från skattskyldighet i andra stycket 2 gäller inte kapitalvinster på andra delägarrätter än andelar i värdepappersfonder eller specialfonder som anses ha avyttrats enligt 44 kap. 8 a §.

Innebär det ifall jag köper fonder via ett svenskt akite- och fondkonto, via avanza till exempel så betalar jag inte skatt på vinsten?

Skulle även vilja veta vilket typ av konto rekommenderas för fonder för utlandssvenskar utanför EU. 

Vänligen,
Ahmed

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jan 11, 2021

  Hej Ahmed!

  Om du är begränsat skattskyldig i Sverige ska inte vinsterna på fonderna beskattas i Sverige.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB