En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 31 mars 2021

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss inom kort föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under de aktuella månaderna för personer i detta åldersspann. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Pandemin har slagit hårt mot ungas möjlighet till anställning inklusive extrajobb. För att motverka pandemins negativa konsekvenser när det gäller ungas möjligheter på arbetsmarknaden har en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–­23-åringar införts från och med januari. Nu föreslås att denna nedsättning ska förstärkas ytterligare under tre månader i år. Förslaget bedöms öka möjligheterna för ungdomarna att etablera en kontakt med arbetsmarknaden och underlättar samtidigt för företag att behålla och nyanställa personal. Det kan bidra till en ekonomisk nystart för några av de värst drabbade branscherna som också är de som anställer många unga.

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021 för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Liksom den nuvarande nedsättningen omfattas alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år, dvs alla som fyller 19 år någon gång under året. På motsvarande sätt omfattas 23-åringar av den förstärkta nedsättningen om de fyller 23 år någon gång under 2021. En nedsättning till 10,21 procent gäller redan för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den ändringen infördes 2019.

Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad. Nedsättningen har en offentligfinansiell effekt på -1,48 miljarder kronor 2021.

Regeringen avser att överlämna förslaget till riksdagen i en kommande ändringsbudget.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla ersättning som betalas ut under juni, juli och augusti 2021.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström