En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag är genom mitt företag verksam i en tjänsteproducerande bransch där det råder brist på kompetens/arbetskraft i hela västvärlden. Jag har tillsamman med ett antal personer, i och utanför Sverige, fört diskussioner om att bilda ett bolag med avsikten att tillhandahålla kompetens/tjänster åt våra bolag i Sverige och övriga delar av västvärlden. Låt oss kalla bolaget vi möjligen skall bilda Bolag A. Bolag A kommer i så fall att ges möjlighet att skapa dotterbolag och rekrytera personal i övriga världen, anlita frilansare och bolag där kompentens finns att tillgå för att medverka i projekt som drivs exempelvis av mitt bolag i Sverige.

Det är mest väsentligt att förse mitt och andra bolag i Sverige/västvärlden med kompetens, men det är naturligtvis inte oväsentligt att bolag A redovisar ett tillfredsställande resultat. Eftersom bolag A är avsett att tillhandahålla tjänster till ett flertal länder, inom och utom EU, är det inte självklart att bolaget skall placeras i Sverige. Det har bland annat föreslagits att driva bolag A i ett land med låg eller ingen bolagsskatt, som UAE eller Delaware. Jag, och övriga ägare, kommer inte att medverka i det löpande arbetet, utan vi kommer att anställa personal för att leda och driva företaget. Ingen fysisk eller juridisk person kommer att äga mer än 20% av aktierna/rösterna och ingen person kommer att vara en del av någon intressegemenskap med mer än 20% av rösterna. 

Hur säkerställer man i så fall att ägarna i Sverige inte blir föremål för CFC-beskatting, eller att aktierna anses som kvalificerade? Ingen av de svenska ägarna, eller någon närstående, som äger aktier i bolaget eller i ett annat fåmansföretag i vilket bolag A äger aktier, kommer att vara verksam i bolag A i betydande omfattning.

Är bolag registrerade i Delaware som köper tjänster utanför USAs gränser och säljer dessa tjänster utanför USA föremål för CFC beskattning om denna typ av bolag ägs till mer än 25% av en i Sverige boende svensk medborgare som inte är verksam i bolaget? Vilken typ av bolag skall man i så fall välja i Delaware om man vill undvika CFC-regelverket?

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  jun 01, 2021

  Hej!

  Om ingen svensk ägare kommer att äga/kontrollera mer än 20 procent av rösterna så kommer inte de svenska CFC reglerna vara aktuella. Om du inte är verksam i bolaget så kan inte dina aktier anses vara kvalificerade.

  Om ni har ett bolag i USA (oavsett vilken delstat det är) så kommer inte CFC regler bli aktuella då amerikanska bolag är undantagna från svensk CFC beskattning.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB