En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 17 juni 2021

Regeringen har i dag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera EU-direktivet om offentlig land-för-land-rapportering. De nya reglerna i direktivet innebär att stora multinationella företag som bedriver verksamhet inom EU ska offentliggöra den skatt de betalar land-för-land.

Dir. 2021:46 Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar

Informationen ska publiceras i en särskild rapport som också ska innehålla en del annan skatterättslig information om företaget. Rapporten ska hållas tillgänglig för allmänheten på företagets webbplats under minst fem år.

Utredaren ges i uppdrag att föreslå vilka författningsändringar som behövs för att genomföra EU-direktivet. Utredaren har även fått i uppdrag att bedöma tre frågor som rör års- och koncernredovisning.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.

Presskontakt

Simon Sätherberg
Pressekreterare hos justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg