En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

Har arbetat i Angola under ett år. Men har ej lämnat in uppgifter i deklarationen och har nu fått brev från skatteverket att de överväger att beskatta mig. Jag har haft arbetstillstånd i Angola och har lämnat in alla uppgifter till dem. Ingen av oss expat i Angola skall enligt uppgift betala inkomstskatt där. Nu vill skatteverket att jag skall bevisa det för att bli skattebefriad? Har problem att få tag i dokument motsvarande? Så undrar om någon vet vart man kan vända sig eller om det finns någon som har haft samma problem?

Henrik

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jul 04, 2007

  Hej Lauken!

  Om Du uppfyller reglerna i ettårsregeln skall Du enligt min uppfattning inte behöva ta fram bevis på att Du betalat skatt i Angola! Det är enligt min mening en förväxling med sexmånadersregeln, där det krävs någon form av bevis för att man betalt skatt i det andra landet. Men har Du uppfyllt alla villkor för tillämpning av ettårsregeln?

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  lauken
  jul 06, 2007

  Nedan är vad skatteverket har svarat mig! Jag måste bevisa att jag är skattebefriad i Angola? Utöver det här så har jag en kamrat som också arbetat i Angola. Under samma tid samma arbetsgivare och vi är båda Svenskar, vad jag vill säga är samma förutsättningar! Han har nu fått svar från sin handläggare att han ej behöver ta hänsyn till det tidigare utskickade övervägandet! Han har ej skickat in något intyg ändast hänvisat till ett av mina mejl mellan skatteverket och mig! Där de säger att oavsett så är jag skattebefriad enligt ettårsregeln!!! Det enda den nya handläggaren säger till mig se nedan: är att den andre handläggaren har fel?

  Kan skatteverket behandla två lika ärenden olika??? eller måste de ge mig samma svar som min kamrat ???

  Kan dom återta ett beslut om inkomst beskattning när de nu beslutat att han kan bort se från det??

  MVH

  Lauken

  Hej !!

  Jag har läst igenom mailet här nedan. Tyvärr är informationen från Per Staaf felaktig rörande 6 mån regel och 1 års regeln.

  Jag har skrivit om 6 mån regel resp. 1 års regel i utskickade övervägande.

  I stycket här nedan har jag skrivit mer om 1 årsregeln.

  Det krävs att skattefriheten i verksamhetslandet beror på "lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller annat avtal än skatteavtal". Det fallet att en inkomst inte beskattas i verksamhetslandet beroende på att landets skatteadministration inte fungerar på grund av krig eller andra oroligheter faller utanför bestämmelsens ordalydelse. Det finns inte heller stöd i förarbetena för att tillämpa 1 årsregeln i denna situation.

  Det är den skattskyldige som ska visa att skattefrihet föreligger i verksamhetslandet på sådan grund som anges i 1 årsregeln.  Detta bör göras med uppvisande av handling utfärdat av behörig myndighet  i verksamhetslandet. Det räcker inte med intyg utfärdat av t ex arbetsgivare eller ideell organisation. Behörig myndighet i landet är normalt beskattningsmyndigheten där. Någon möjlighet att på grund av oroligheter i verksamhetslandet frångår kravet på fullgod bevisning avseende skattefriheten där finns inte.

  För att tillämpa 1 års regeln måste du alltså uppvisa dokument som att skattefrihet föreligger i Angola.

 1. anon
  Hans Larsson
  aug 09, 2007

  Hej Lauken !

  Kan du inte med din arbetsgivares hjälp i kontakt med myndighet få fram någon typ av intyg eller avtal med angolska staten om skattebefrielse ?

  Du och din kamrats respektive handläggare har tydligen olika uppfattningar om vad som krävs för att göra sannolikt att inkomsten är befriad från skatt i Angola. Jag tycker du ska be din handläggare att han/hon talar med sin chef och förklarar situationen med din och din kamrats beskattning och att man kan enas om en lösning på det uppkomna problemet.

  Givetvis kan två handläggare komma till olika beslut i samma fråga om de får olika förutsättningar. I ditt fall är förutsättningar exakt desamma som för din kamrat Besluten borde i sådant fall bli likalydande.

  Hälsningar

  Hans

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se