En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Undrar var gränsen går mellan kosmetisk och medicinskt betingad fotvård?

Ingår liktornar och nageltrång i medicinskt betingad fotvård? Eller räcker det att man är legitimerad fotvårdsspecialist?

 Tacksam för hjälp!

 Marina

2 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  okt 31, 2010

  Hej Marina

  Yrkeslegitimationen för fotvårdsspecialister är inget i mervärdesskattelagens mening godkänt legitimationsyrke.

  Du bör vara befriad från mervärdesskatt för patienter med medicinskt motiverad fotvård om patienten får remiss av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården.

  Exempel på sådana är enligt SFS 2010:659

  4 kap. Behörighetsfrågor

  Legitimation
  1 § Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har avlagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekommande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation för yrket.
  Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitimationen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade varit legitimerad.
  En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange sin grundutbildning.
  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

  1. apotekare apotekarexamen
  2. arbetsterapeut arbetsterapeutexamen
  3. audionom audionomexamen
  4. barnmorska barnmorskeexamen
  5. biomedicinsk analytiker biomedicinsk analytikerexamen
  6. dietist dietistexamen
  7. kiropraktor enligt föreskrifter enligt föreskrifter
  8. logoped logopedexamen
  9. läkare läkarexamen enligt föreskrifter
  10. naprapat enligt föreskrifter enligt föreskrifter
  11. optiker optikerexamen
  12. ortopedingenjör ortopedingenjörsexamen
  13. psykolog psykologexamen enligt föreskrifter
  14. psykoterapeut psykoterapeutexamen
  15. receptarie receptarieexamen
  16. röntgensjuksköterska röntgensjuksköterskeexamen
  17. sjukgymnast sjukgymnastexamen
  18. sjukhusfysiker sjukhusfysikerexamen
  19. sjuksköterska sjuksköterskeexamen
  20. tandhygienist tandhygienistexamen
  21. tandläkare tandläkarexamen

 1. anon
  marina1
  nov 01, 2010

  Tack för ett uttömmande svar om behörighetsfrågan. Någon som vet var gränsen mellan medicinskt betingad fotvård och kosmetiskt fotvård går? Om nageltrång och liktornar ingår?