En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag skulle vara tacksam för kommentarer angående följande upplägg:

Jag har ett svenskt bolag, X AB. Jag vill etablera ett nytt dotterbolag, Y AB i ett annat EU-land. Sedan vill jag sälja X AB:s immateriella tillgångar till Y AB och sedan leasa tillbaka dem till X AB. Varje månad betalar jag sedan ut royalty från X AB till Y AB.

Fördelarna med detta vore att royaltybetalningarna är avdragsgilla för X AB samtidigt som de inte är skattepliktiga i Sverige för Y AB (Enligt IL  6 a kap). Om jag väljer att etablera Y AB i ett land med lägre bolagsskatt än Sverige, sänker jag på så sätt bolagsskatten. Det jag vill göra är alltså att flytta över resultatet och beskatta det utomlands. Kapitalet som samlas i Y AB kan jag därefter använda till nya investeringar eller samla och sedan plocka ut som utdelning om jag flyttar utomlands.

Är det något som sätter käppar i hjulen för detta upplägg?

Bästa hälsningar,

Peter

3 Kommentarer
 1. anon
  Boris
  jul 17, 2007

  Vilket pris sätter du på rättigheterna? Om du tänkt sälja under marknadsvärdet gör du en s.k. undeprisöverlåtelse. Detta kan innebära en beskattning av det svenska bolaget.

  När har du tänkt flytta utomlands? Ska det nya bolaget ligga i samma land som du flyttar till eller ett tredje land?

  Du bör nog gå igenom alla aspekter med ett proffs (försäljningspris, royaltynivå, avtalsutformning, vilket land du ska etablera ett nytt företag i m.m.).

 1. anon
  PN
  jul 17, 2007

  Tack för svaret Boris.

  Låt oss anta att jag kan fastställa marknadsvärdet så att försäljningen inte blir en underprisöverlåtelse eller faller in under bestämmelsen om oriktig prissättning i IL 14:19. Låt oss också anta att jag kan fastställa royaltynivån till ett rimligt värde så att korrigeringsregeln i IL 6 a:7 inte kan tillämpas. Finns det då några principiella hinder för upplägget?

  Jag har funderat på att etablera det nya bolaget i Estland, där ingen skatt utgår förrän utdelning sker. Jag är medveten om att det kan finnas andra länder som är förmånligare om jag senare vill plocka ut utdelning, men till att börja med vill jag endast samla kapital för att använda till andra investeringar.

 1. anon
  Clas Ramert
  aug 14, 2007

  Hej PN!

  Ditt upplägg är mycket intressant! Det kan eventuellt fungera! Det är dock känsligt och Du bör vara noga med att det utländska bolaget inte får fast driftställe i Sverige t.ex. pga. av att dess firma regelmässigt tecknas här i landet.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB