En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag kommer att få en engångssumma utbetald i slutet av mars 2018 och tänkte begära skatteberäkning enligt reglerna för ackumulerad inkomst till Skatteverket (Jämkningsblankett: RV4302). Jag har av min arbetsgivare ombetts att säga upp mig på "egen begäran" efter 20 år på företaget. I avtalet med min arbetsgivare står det att jag får 24 mån lön samt ersättning för innestående semester, ATK etc, vilket grovt räknat kommer att handla om ca 2 miljoner SEK.

Läste i en artikel att "Om avgångsvederlagets storlek har bestämts med hänsyn till din anställningstid sker fördelningen över de år du varit anställd, men maximalt tio år."

Så till mina fråga: Finns det någon möjlighet att "motivera" för Skatteverket att dom gör fördelningen på mer än 2 år, helst 10 år förstås? Det är klart att jag har fått ett så pass bra avgångsvederlag som betalning för "lång och trogen tjänst", men skulle det hjäpa om min arbetsgivare kompletterar med en skrivning om detta? Och vad ska dom i såfall skriva?

Sedan undrar jag också (oavsett om det blir en fördelning på 2 eller flera år): Det är väl frammåt i tiden dvs i kommande deklarationer som de här delsummorna ska tas upp?  dvs X kr 2018, X kr 2019 etc. Blir lite förvirrad av att Skatteverket pratar om hur många år BAKÅT i tiden som avgångsvederlaget gäller, man får ju ett avgångsvederlag för att klara sig FRAMMÅT i tiden!

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 15, 2018

  Hej!

  Om din arbetsgivare skriver att grunden för att du får just 24 månadslöner är lång och trogen tjänst så beräknas den ackumulerade inkomsten på tio år i ditt fall dvs maxtiden. När man gör en beräkning enligt reglerna om ackumulerad inkomst så är det endast en beräkning av skatten dvs man kommer inte rent faktiskt att dela upp inkomsten och beskatta dig med en viss del varje år. Beräkningen handlar snarare om att man ser som om du haft inkomst jämt fördelad de senaste tio åren.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB