En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

På SKV hemsida finns ett exempel: flytt till land utanför EES  - återföring. Jag undrar om någon kan förklara den kompletterande tioårsregeln?   Är det här exempel förklarar en person inte behöver att betala vinstskatt måste aktier/fonder såldes innan hen flyytar till ett land uttanför EES?

Jag förstår inte hur SKV räknar "baklängeberäkningen".  Kan någon förklara?

Doris flyttade till ett annat land inom EES år 8. I samband med utflyttningen blev hon begränsat skattskyldig. Eftersom Doris flyttade inom EES behövde hon inte ta upp uppskovet vid utflyttningen från Sverige. Doris har inte avyttrat andelarna men flyttar under år 13 till ett land utanför EES.  SKV förklarar : "Utgångspunkten för baklängesberäkningen är det år då Doris flyttade ut ur EES, d.v.s. år 13. Doris är skattskyldig för uppskovsbeloppet eftersom utflyttningen ligger inom tioårsperioden."

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/3284.html#h-Exempel-flytt-till-land-utanfor-EES-aterforing

 

 

 

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  feb 22, 2023

  Hej!

  Detta tar bara sikte på uppskovsbelopp som uppkommit i samband med ett andelsbyte. Dvs om du äger fonder och flyttar ut från Sverige så sker ingen beskattning alls oavsett om du flyttar inom eller utanför ESS.

  Om du dock deltagit i ett andelsbyte dvs att du bytt aktierna mot andra aktier och har ett uppskovsbelopp så kan den kompletterande tioårsregeln användas om du flyttar ut från EES inom en tioårsperiod.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ML2018
  feb 23, 2023

  Jag är förvirrad med SKVs information.  SKV information om kapitalvinstbeskattning skriver SKV "avyttning" nu exempel skriver "andelsbyte".   Om en svensk medborgare flyttade till Asien och sina aktier sparas i en svensk bank i mer än 10 år (anta ISK bankkonto omvandlas till depå).  Hen sålde alla aktier året 11 när hen bor i Asien. Hen behöver inte betala kapitalvinst i Sverige.   Har jag tolkat texten rätt?

  <p>ML2018</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 23, 2023

  Hej!

  Om en person flyttar utomlands och behåller sina aktier i mer än 10 år från och med året efter flytten så ska inte försäljningen av aktierna beskattas i Sverige. Ett skatteavtal kan förkorta den här tiden. Du har tolkat lagen helt rätt.

  Ett andelsbyte är en annan sak. Ett andelsbyte är när du byter aktier mot andra aktier i samband med ett uppköp. Tidigare så ansågs bytet vara en försäljning och den vinst som uppkom kunde man söka uppskov med. Den särskilda tioårsregeln gäller bara dessa uppskov.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  ML2018
  feb 23, 2023

  Tack for svaret och lär mig mycket. Ansök om aktier och uppskov med vinst upphörde 2002.  Jag tror nu bara bostadsägare kan ansöka uppskov med kapitalvinst vid bostadsrätt försäljning.   

  <p>ML2018</p>

 1. anon
  D Andersson
  feb 24, 2023

  Hej!

  Det stämmer att nu för tiden kan bara bostadsägare ansöka om uppskov.

  Mvh

  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB