En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Två aktiebolag är delägare i ett handelsbolag. AB 1 äger 75%, AB 2 äger 25%. Enligt handelsbolagsavtalet ska förlusten delas lika mellan bolagsmännen. Jag har lite funderingar kring detta.

Handelsbolaget kommer att gå med förlust på ca 2 000 kronor.

Handelsbolagets samtliga kostnader har betalats av AB 2, och detta har bokförts som egen insättning delägare 2. De bokförda värdena för andelarna är för AB 1: 900 kronor, och för AB 2: 2 300 kronor.

När handelsbolaget grundades betalades 900 kr av registreringsavgiften av AB 1 och 300 kr av AB 2. Det bokförda värdet för HB i AB 2 har ökat från 300 kr till 2 300 kr pga. den egna insättningen.

Nu undrar jag vad som kommer hända när resultatet ska bokföras i de två aktiebolagen. En förlust på 1 000 kronor kommer bokföras i AB 1 vilket kommer ge en negativ post i balansräkningen på -100 kronor på andelen i handelsbolaget. Eftersom ingen insättning gjordes av AB 1 så blir det lite konstigt.

Så här kommer det bli i AB 1:s årsredovisning när resultatet från HB bokförs:

Not 5 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde: 0
Årets inköp:                            900
Resultat från handelsbolag: -1 000
Utgående anskaffningsvärde: -100

i AB 2:s årsredovisning när resultatet från HB bokförts blir det så här:

Not 5 Andelar i intresseföretag
Ingående anskaffningsvärde: 0
Årets inköp:                            300
Egna insättningar/uttag:         2 000
Resultat från handelsbolag: - 1 000
Utgående anskaffningsvärde: 1 300
 

Har jag tänkt rätt och kan en post i balansräkningen för AB 1 vara negativ?

Med vänlig hälsning,
Neo

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  apr 13, 2023

  Hej!

  Värdet kan inte vara negativt utan du torde sätta ner det till 0 kr. Dock bör man kanske upplysa om att AB 1 har en skuld till HB på 100.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB