En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har ett holdingbolag och har fått möjlighet att köpa in mig i ett företag till underpris. Företaget som jag kan köpa in mig i går med bra vinst. Tanken är att jag blir delägare och skall börja arbeta i bolaget. 

Kommer mitt holdingbolag behöva skatta för skillnaden mellan det underprisade anskaffningsvärdet och marknadsvärdet på aktierna? 

Mitt holdingbolag har aktier som gått dåligt. Om jag realiserar förlusten av dessa samtidigt som jag förvärvar aktierna i det nya bolaget kan jag då kvitta förlusten av de gamla mot de nya? 

1 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  okt 24, 2023

  Hej!

  Ditt bolag ska inte skatta för skillnaden om aktierna inte utgöt någon form av ersättning för arbete.

  Du kan kvitta förlusten mot vinsten på de nya aktierna om alla aktier är markandsnoterade.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB