En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 19 januari 2024

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat de senaste åren. Det är personer som befinner sig i utsatta situationer, och rädslan för att uppgifterna ska röjas är stor. Myndigheters hantering av skyddade personuppgifter behöver vara säker och effektiv. Regeringen har därför gett Skatteverket i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för en mer enhetlig, säker och effektiv hantering av skyddade personuppgifter.

I dag beräknas cirka 28 000 personer leva med skyddad folkbokföring eller sekretessmarkering. Den som lever med skyddade personuppgifter kan ha utsatts för hot och våld i en nära relation eller kopplat till sitt arbete, ex. anställda inom rättsväsendet. Det är därför viktigt att skyddade personuppgifter är säkra.

Regeringens beslut innebär att Skatteverket ska etablera en nationell struktur som möjliggör bättre informationsspridning till och dialog med andra myndigheter. Uppdraget innebär också att Skatteverket ska stödja myndigheter i deras hantering av skyddade personuppgifter samt bidra till myndigheternas informationsinsatser riktade till de som lever med skyddade personuppgifter.

– Personer som har behov av skyddade personuppgifter befinner sig i väldigt utsatta situationer. Rädslan för att personuppgifterna ska röjas innebär en stark oro. Ingen ska känna sig osäker i sitt hem. Därför har vi nu beslutat om ett uppdrag som kommer att bidra till en säkrare hantering av skyddade personuppgifter, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Många kan känna en rädsla för att lämna våldsamma relationer på grund av en oro över vilket skydd som finns. Regeringen arbetar på bred front för att skyddet till våldsutsatta ska förbättras, och en viktig pusselbit är att stärka myndigheters arbete med att säkert hantera skyddade personuppgifter. Uppdraget ska samordnas med Jämställdhetsmyndighetens tidigare beslutade uppdrag att samordna och följa upp myndigheters arbete med skyddade personuppgifter, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg.

För genomförandet får Skatteverket 2 000 000 kronor. Uppdraget finns i Skatteverkets regleringsbrev för 2024 och ska redovisas senast den 31 oktober 2024.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström

Anton Johansson
Pressekreterare hos jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-135 53 41
e-post till Anton Johansson