En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej !

Jag skulle be och få en kommentar på nedanstående upplägg avseende skatteplanering.

Jag avser att bilda en familjestiftelse i Liechtenstein där samtliga tillgångar är avskilda från stiftarens besittning och är enkom till förmån för framtida benificiärer. Stiftelsen har en aktiv förvaltning och alla papper är i sin ordning. Stiftelsen ämnar sedan att bilda ett holdingbolag i form av en Anstalt alt IBC. Det skall också understrykas att stiftelsens förvaltare inte har någon styrelsebefattning i bolaget för att det skall finnas en påvisbar "intresse gemenskap". Holdingbolaget ägs till 80% av stiftelsen och resterande 20% ägs av mig för att inte träffas av CFC-reglerna. För att bolaget därtill inte skall räknas som "fast driftsälle" i Sverige, så utfärdas ett dokument av styrelseordförande att jag under inga omständigheter har rätt att för bolagets räkning ingå avtal i Sverige. Kontor, butik,affärsdrivande verksamhet etc lyser således även med sin frånvaro. Jag erhåller sedan lönearvode månatligen till Sverige där jag till SKV gör en preleminär-deklaration och betalar själv in skatt enl gällande regler. 

Min fråga lyder: Är det rimligt att man kan komma undan CFC-reglerna och "Intresse gemenskap" med ovanstående upplägg! Vilka risker kan förutspås?

Mvh: Cash Gordon

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  nov 10, 2007

  Hej Cash!

  Det Du målar upp är naturligtvis ett gränsfall. Generellt sett är jag dock emot upplägg som innebär att man inte känner att man kan visa upp alla papper för Skatteverket utan att fruktan. Eftersom det Du avser att skapa är långsiktigt har Du förmodligen inte mer bråttom än att Du kan söka förhandsbesked på den här frågan. Det tar kanske 1-2 år innan Du får beskedet om det går till Regeringsrätten men då är saken löst! Å andra sidan kan det ju komma annan lagstiftning i framtiden och då kan det bli svårt att parera genom att ändra innehållet i en stiftelses stadgar... Dessutom -det vet Du naturligtvis redan - måste Dina beneficiärer skatta i inkomstslaget tjänst för utbetalningar från en familjestiftelse. Därmed kan de åtgärder Du nu vidtar tvinga dem att flytta utomlands i framtiden.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB