En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Jag har precis starta ett Data konsult företag (dvs AB) som kommer att generera en större mängd pengar ca 6-7 miljoner under 4-5 år, (dvs vinsten är ca 1,5 miljon varje år efter bolagskatten är betald)

Jag är ensam ägare till AB, och funderar på vilka upplägg av bolags konstruktioner som skulle passa bäst om man vill plocka ut så mycket pengar som möjligt ur företag och betala in så lite skatt som möjligt..

Jag känner till att man kan ha bolaget vilande i 5 år som passiv ägare och enbart betala 25% skatt för att få ut pengarna.. (problemet ätt det tar väldigt lång tid)

Jag vet även att man kan registera bolag utomlands (dvs offshore företag på exempelvis Cypern eller Luxenborg, med minimal skatt) Det enda problemet är att jag vill bo kvar i Sverige och inte bryta mot lagen. (dvs sätt in pengarna på mitt privata konto efter en aktieutdelning från mitt Svenska AB -> utländska AB)

Jag vet också att man kan sälja företaget med låg kapital vinst ca 30% skatt..

Känner också till 3:12 regeln, dvs låg utdelning om man har mycket lönekostander,(vilket jag inte kommer att ha.. annars är det bara 2 basbelop i utdelning med 20% skatt per år.)

Vilka andra alternativ finns det.. Som inte innebär att man måste betala mer än 50% skatt på den summa pengar man vill få ut ur företaget..?(

Hade varit tacksam för några andra ideer

Mvh Karl.

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  aug 20, 2008

  Hej Karl!

  Om Du skall ta ut pengar för konsumtion, bo kvar i Sverige och vara laglig, så finns det tyvärr inte så mycket att göra.'

  Utdelningsreglerna känner Du men lönereglerna har förbättrats successivt under de senaste åren. Med så pass bra vinst kan Du få en bra lön som i sin tur ger upphov till ett löneunderlag som i vart fall bör ge betydligt mer utdelningsutrymme än två basbelopp. Det finns dataprogram som ger möjlighet för simulering av olika lönesummor  och dess effekter på löneunderlag och utdelningsutrymme. Vi kan hjälpa Dig om Du vill. 

  Avsättningsmöjligheter till periodiseringsfonder kan vara värda att överväga även om det sker en viss räntebelastning på fonderna numera.

  Något som många företagare glömmer är pensionsskyddet. Avsättningsreglerna för pensioner i AB är bra. Du har möjlighet att betala in premier eller bilda pensionsstiftelse och gå i pension vid 55 års ålder. Det ger mycket goda avdrag under goda tider. Pensionens kan sedan avnjutas i framtiden då företaget kanske går sämre. Det är också i de flesta försäkringsavtal möjligt att skjuta upp 55 års pensionen till t.ex. 65 år, om Du skulle vilja längre fram i livet.

  Hur som helst är det en trygghet för en företagare att ha satt av ordentligt för pension under goda år. Det kan t.ex.  medföra att han kan våga göra djärva satsningar i osäkra tider.

  Du kan också överväga att skjuta beskattningen framför Dig genom att investera i någor som ger bra avskrivningsunderlag, t.ex. fartiyg eller andra värdefulla inventarier  eller avskrivningsbara rättigheter.

  Ett alternativ kan vara att utnyttja de särskilda regler som gäller t.o.m 2009 upp om uppdelning av kapitalvinster i hälften tjänst och hälften kapital. Jag antar att många konsulter kommer att likvidera sina bolag under 2009 och ta beskattning som för kapitalvinst. Därefter startar de nya bolag. Sådana upplägg kräver dock särskilda överväganden. I propositionen 2007/08:19 hotar lagstiftaren med lagen om skatteflykt beträffande det här upplägget.

  Om Du får mycket pengar att placera och som Du inte vill utdela, kan Du överväga att lägga förvaltningen av dessa medel i bolag eller fonder utomlands med lägre beskattning som följd. Det förutsätter dock vanligtvis att Du inte själv medverkar i denna kapitalförvaltning.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  mrjones2sexy
  aug 26, 2008

  Hej Clas,

  1)
  Så i princip menar du att det skulle gå med lite hjälp av dig att kunna likvidera konsultbolaget med en kassa på 2 miljoner vid December 2009, och göra en uppdelning av kapitalvinster i hälften tjänst och hälften kapital.. dvs 1 mijon med 30% skatt (kapital) och 1 miljon med inkomst av tjänst.

  2)
  Om jag inte tar ut någon lön alls fram till dess, så har jag mer kontanter i kassan, (ca 3 miljoner)

  Skulle detta vara OK för skatte myndigheterna, dvs att jag inte tar ut någon lön under 2009.. (jag har mycket privata framskattade pengar sen tidigare, så jag klarar mig på ränte-inkomster) och att jag sen likviderar bolaget i Decmenber 2009, så hamnar en 1,5 miljoner under kapitalvinst(30%) och 1 150 000kr under inkomst av tjänst, dvs ca 45%skatt (utnyttjar låg komunal skatt), och 350 000kr som blir arbetsgivar-avgifter.

  Hade detta upplägg godkänds av skattemyndigheterna , med lite hjälp av dig..? =)

  Mvh Karl

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 13, 2008

  Hej Karl!

  Sånt här kräver noggranna överväganden men det kan eventuellt gå. Det står någonting i propositionen om att skatteflyktslagen skulle kunna tillämpas men jag har lite svårt att acceptera det. Lite lön bör Du nog ta ut i alla fall för pensionens skull, om inte annat. Upp till först brytpunkten blir ju skatten endast obetydligt större än 45 % (kommunalskatt plus avdragsgilla socialavgifter).

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB