En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Lite fler funderingar om utlandsarbete och skatter.

Vi kan leka med följande grundscenario: En svensk (vi kallar honom Bosse) skall tillhandahålla tjänster till företag baserade utanför EU/EES/Schweiz, tjänsterna kommer att utföras i ett tredje land som inte heller det är ett EU/EES/Schweiz land. Bosse kommer enbart att jobba som konsult och fakturera uppdragsgivaren, under inga omständigheter kommer något anställd-arbetsgivare förhållande uppstå.
Tanken är naturligtvis att betala så lite i skatt/sociala avgifter som möjligt. 6 resp 12 månaders reglerna kommer inte att vara tillämpbara (Bosse kommer att vara i Sverige mer än 72 dagar/år), dock kommer som sagt inget arbete att utföras i Sverige.

Vad gäller moms, så tolkar jag
”Med export av tjänster menas att du tillhandahåller tjänster under sådana förhållanden att de anses omsatta i ett land utanför EG. Vid export saknar det betydelse för beskattningen i Sverige om kunden är företagare eller privatperson. Export av tjänster är momsfri i Sverige men det kan finnas bestämmelser i de länder där du tillhandahåller tjänsterna som gör att du eller dina kunder måste betala moms där” (SKV 560)
som att ingen moms skall betalas i Sverige i exemplet ovan, är det rätt?

Vad gäller de sociala avgifterna så tolkar jag det här
”Självständig näringsverksamhet utomlands
Om du är bosatt i Sverige och bedriver självständig näringsverksamhet i ett land utanför EES-området som Sverige inte heller har konvention om social trygghet med, ses verksamheten som passiv näringsverksamhet. Du betalar inga socialavgifter i Sverige och inte heller särskild löneskatt. Intäkten grundar inte sociala förmåner i Sverige. Du kan bli skyldig att betala socialavgifter i arbetslandet om det landets interna lagstiftning så säger.” (SKV 291)
som att Bosse inte behöver betala sociala avgifter förutsatt att tjänsten utförs utanför EU/EES/Schweiz/konventionsländerna, tex Uzbekistan, stämmer det?

Bosse är hedning och således inte med i svenska kyrkan, han bor i Stockholms kommun, Bosse har alltså en kommunalskatt på 29.75%. Schablonavdraget utgår naturligtvis eftersom Bosse varken betalar egenavgifter eller särskild löneskatt. Eftersom Bosse kommer att fakturera en hel del och inte har några avdragsgilla utgifter kommer han över värnskattegränsen och får således 25% statlig skatt, dvs en total skatt på 47.3125%, är detta rätt tänkt?

Om Bosse gör en vinst på 500000SEK får han ut 263437.50SEK, skulle han vara lite latare och bara göra en vinst på 328000SEK (och således hamna under gränsen för statlig inkomstskatt) så skulle han få ut 230240SEK, dvs för den sista tredjedelen av sin arbetsinsats får han ut 33197.50SEK, har jag förstått det hela rätt då?

Och nu till något helt annat. Eller i alla fall nästan, Bosses arbetssituation är oförändrad men vi tänker oss ett utländskt AB istället. Vad gäller egentligen för aktieutdelningar på ett utländskt AB-liknande företag? Om Bosse startar ett AB-motsvarande bolag i ett icke EU/EES/Schweiz land, vilket lands lagar och regler gäller för bolaget? Jag tänker närmast på bolagsskatt och hur utdelning på aktier sker. I den, för Bosse, bästa av världar så betraktas bolaget verkligen som en juridisk person, och då borde bolagslandets bolagsskatt gälla (vi säger ett skatteparadis med 1% bolagsskatt) samt bolagslandets regler angående utdelning (vi säger att landet inte har något motsvarande det svenska gränsbeloppet). Finns det något som hindrar att Bosse ”jobbar gratis” för bolaget och sedan tar ut allt i aktieutdelning och då bara betalar 20% på avkastningen (30% på 2/3 delar av beloppet)? Jag misstänker att det inte är så, eller?

Tackar på förhand
j

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 08, 2008

  Hej j!

  Så omfattande frågor kan vi inte svara utförligt på utan att ta betalt. Något får jag väl ändå svara.

  Någon moms torde det inte bli.

  Socialavgifterna är jag osäker på. 

  Skattesatsen får jag till 29,75 + 25 = 54,75 % Jag förstår inte varifrån 47,3125 kommer.

  När Bosse kommer över första brytpunkten betalar han 29,75 + 20 = 49,75 som marginalskatt på belopp över denna brytpunkt. När han kommer över andra brytpunkten betalar han 54,75 % på belopp över andra brytpunkten.

  Om det utländska bolaget bedriver sin verksamhet i Sverige (fast driftställe i Sverige) får bolaget skatta här. Se vidare min blog http://www.skatter.se/index.php?q=node/270

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB