En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Sedan 13 månader bor och heltidsstuderar jag vid universitetet i Karlstad. Upptäckte här om dagen till min fasa att jag tydligen inte ändrat folkbokföringsadress, hos skatteverket finns bara min nya postadress registrerad. Var helt övertygad om att jag hade lämnat in även en ändring avseende folkbokföringsadress, men tydligen måste jag missminna mig.
Vad jag undrar över är var jag anses ha min bostad i inkomstskattelagens mening? Det verkar orimligt att folkbokföringsadress skall verka avgörande.
Dock förefaller det rimligt att jag presumeras ha min bostad på min
folkbokföringsadress (i mitt fall i Uppsala), men som i mitt fall när jag i
mer än ett års tid bedrivit heltidsstudier på annan ort än den där jag är
folkbokförd och dessutom har ett förstahands bostadslägenhetskontrakt på
min studieort (Karlstad) så undrar jag om jag inte kan göra gällande att jag har min bostad på studieorten (Karlstad).

Finns det möjligtvis en koppling till 6 § folkbokföringslagen, dvs att jag anses ha min bostad där jag enligt 7-12 §§ skall vara folkbokförd (men nu alltså inte är bokförd)? 

Vore väldigt tacksam om någon ville kommentera situationen, och då gärna med
hänvisning till lag/allmänna råd/praxis eller var det nu finns närmare
information om hur begreppet skall tolkas.

Tack på förhand!

/Daniel

 

2 Kommentarer
 1. anon
  Kardanase
  okt 01, 2008

  Kom igen nu, det här kan väl inte vara så svårt? =)

 1. anon
  eken
  okt 03, 2008

  Såvitt avser folkbokföringen gäller följande. Du ska anmäla flytt till Skatteverket, Försäkringskassan eller postbefordringsföretag som regeringen bestämmer inom en vecka från flytten (25 § folkbokföringslagen). Görs inte det så kommer det innebära att den nya folkbokföringsadressen inte gäller förrän anmälan har kommit in till Skatteverket (35 § samma lag). Du ska alltså anses vara folkbokförd i Uppsala för tid innan anmälan. Folkbokföringsadressen är som du skriver dock inte helt avgörande i inkomstskattesammanhang. Om du uppfyller kraven i övrigt (vilket jag här inte kan ta ställning till) så torde du kunna hävda att du fått ökade levnadskostnader på grund av att du har din bostad i Karlstad, men övernattat och arbetat i Uppsala och således har en dubbel bosättning. Bevisbördan åvilar dock dig. Se även Skatteverkets skrivelse gällande studerande med tillfälliga arbeten på annan ort: http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/2005/2005/skrivelser20050203.4.18e1b10334ebe8bc80004785.html 

  /A