En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

 Jag och min fru har ett fritidshus som jag nu tänkt använda som kontor för min enskilda firma. Vad jag förstår finns inga hinder för detta om vi tar "markandsmässig hyra" och tar upp intäkten som "inkomst av kapital" i vår deklaration. Några frågor dock:

 

1. Vad är "marknadsmässig hyra"?

2. Finns några gränser för hur mycket yta man kan hyra ut? Vi kommer ju inte kunna använda fritidshuset i övrigt även om företaget kanske inte behöver allt.

3. Stämmer det att vi får dra av 4000:- samt 20% av intäkten och att resten blir "inkomst av kapital" och beskattas till 30%?

4. Kan vi ta kallhyra och sedan låta firman betala elkostnaden?

 

Tacksam för alla tips!

3 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  nov 13, 2008

  Hej drcoma!

  Du har missuppfattat vad som gäller om du ska använda din fritidsbostad i din näringsverksamhet. De regler du nämner gäller i fall någon hyr ut sin bostad till en annan person, t.ex. sitt aktiebolag. Du kan inte hyra ut din bostad till dig själv.

  Om du ska använda en del av din fritidsbostad i din näringsverksamhet gäller följande.

  Du har normalt rätt till avdrag för kostnader endast om en del av bostaden har inrättats särkilt för att användas i näringsverksamheten. Det krävs att utrymmet är inrätt eller används på ett sådant sätt att det knappast kan användas för privat bruk.

  Om detta villkor är uppfyllt får du göra avdrag för skälig del av utgifterna för bostaden, t.ex. för vatten, el och värme samt för utgifter som är omedeelbart betingade av verksamheten. Avdrag får inte göras för utgifter för tomträttsavgälld eller räntor som dras av i inkomstslaget kapital.

  Om du skulle arbeta i din fritidsbostad minst 800 timmar under beskattningsåret får du dra av utgifter för bostaden även om något särskilt utrymme inte har inrättats. Avdrag för göras med 2 000 kr per år om arbetet utförs i en bostad på din eller din makes fastighet och med 4 000 kr per år i annat fall. I antalet arbetade timmar får bara sådant arbete räknas med som det med hänsyn till arbetets karaktär är motiverat att utföra i bostaden.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  drcoma
  nov 13, 2008

  Tack för utförligt svar!

  Förändras något om fritidshuset är skrivet på min maka?

  Annars kanske jag hellre skall skapa ett AB. Det är ju bra i vilket fall och jag har funderat på det länge. Jag kommer ha ganska mycket inkomster under 2009.

  Gäller reglerna om "inrättats särskilt för användning i näringsverksamheten" även om min fru står som ensam ägare och hyr ut till min enskilda firma eller om vi hyr ut till mitt AB? 

 1. anon
  Ove Grip
  nov 14, 2008

  Hej igen drcoma!

  De regler jag redogjorde för i mitt förra svar ska i princip gälla bara i de fall där näringsidkaren äger eller hyr bostaden. Näringsidkaren inrättar t.ex. ett kontor i sin villa, i sin bostadsrättslägenhet eller i sin hyreslägenhet.

  Enligt ett av Skatteverket 2006 publicerat ställningstagande ska samma regler gälla i de fall fastigheten där bostaden är belägen ägs av näringsidkarens make. Avdrag kan även i det fallet bara medges för skäliga utgifter för arbetslokalen såsom för vatten, el och värme. Avdrag får enligt Skatteverket inte göras för eventuell hyra till maken.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB