En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 
Jag skall sälja ett AB med en balanserad förlust 911.000. Det finns även ett
villkorat aktieägartillskott 1.051.000. Det är ett äkta tillskott, konanta medel
som insatts i bolaget. Bolaget är vilande utan  leverantörsskulder.
Har ny ägare någon användning av förlusten om bolaget visar vinst i fram-tiden?
Hur värderar man det villkora aktieägartillskottet (1.051.000)??