En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I dagarna har en dom från Kammarrätten i Stockholm (meddelad 2005-11-14 mål nr. 5318-04) rörande vinst på poker rönt stor uppmärksamhet i media.

Det rörde sig om en professionell spelare som livnärt sig och sin familj på vinster från bl.a. poker.

I länsrätten förlorade spelaren och det utdömdes t.o.m. skattetillägg. I kammarrätten hade Skatteverket ändrat uppfattning och medgivit att pokervinsterna var skattefria, eftersom vinst från pokerspel anordnat för allmänheten eller annars i förvärvssyfte anses vara lotteri. Vinster från lotteri är skattefria vid inkomsttaxeringen. Kammarrätten gav spelaren skattefrihet för pokervinsterna.

Skattefriheten gäller dock inte vinster från utländskt lotteri enligt den svenska lagen. Här strider den svenska inkomstskattelagen mot EU-rätten (Lindmandomen). Det gör den för övrigt i allt fler sammanhang. Det torde inte vara tillåtet för Sverige att göra skillnad på lotterier anordnade inom Sverige och lotterier anordnade i annat EU-land. Om lotterivinster är skattefria för svenska skattskyldiga på lotterier anordnade inom landet bör samma sak gälla för svenska skattskyldiga som erhåller vinster på lotterier anordnade i annat EU-land.

Skatteverket har i en skrivelse 2005-01-31 behandlat dessa frågor.

Av skrivelsen drar jag följande slutsatser:

Skatteverket kan tänka sig beskatta pokervinster från sådant spel som inte anordnats för allmänheten eller annars i förvärvssyfte. Privat anordnat pokerspel skulle därmed eventuellt kunna beskattas! Om beskattning skulle bli aktuell, ligger det närmast till hands att anta att den skulle ske i inkomstslaget tjänst med egenavgifter. Det skulle närmast innebära konfiskering av pokervinsterna!

Skatteverket kan också tänka sig beskatta pokervinster som anordnats i land utanför EU. Därmed skulle vinster från pokerspel på internet  kunna beskattas, om den aktuella websiten/servern är belägen i ett land utanför EU! Beskattning sker då såsom för vinst i ett utländskt lotteri in inkomstslaget kapital.

Någon kan naturligtvis sätta ifråga om dessa varningar spelar någon roll. Skatteverket kan väl ändå inte veta allting? Jag menar dock att man inte skall tänka i sådana banor. Saker kommer fram till Skatteverket på de mest oväntade och underliga sätt. Det kan räcka med en avundsjuk motspelare eller några betalningar på kontoutdrag från bank eller kreditkortsföretag.

Personligen avråder jag alltid alla människor från att ägna sig hasardspel men om Du nu måste spela, så gör det åtminstone på ett sätt som gör att Dina eventuella vinster blir skattefria!