En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag har startat ett handelsbolag tillsammans med en affärskollega. Handelsbolaget handhar inkommande hyror driftskostnader, inventarier och försäljning/inköp av varor mm. Vid sidan av detta har vi varsin enskild firma där inkomster och utgifter relaterat till de tjänster vi säljer ryms..separerat var och en för sig själv. Vid start av handelsbolaget behöver vi skjuta till en summa pengar för lagerinköp och inventarier, det är alltså pengar som kommer att kunna skrivas av i handelsbolaget...så långt är allt väl men hur ska jag bokföra detta så att räntekostnaderna för det lån jag tar privat kan belasta den enskilda firman?

Först:Hur bokför jag ett eget kapitaltillskott i den egna firman(vilka konton...debit kredit?)

Sedan: Hur bokför jag uttaget/överföringen från den enskilda firman till handelsbolaget(vilka konton, debit kredit?)

Sist: hur bokför jag amortering på lånet som ska stå i den enskilda firman?(Här är jag införstådd med att det måste ske med skattade pengar eftersom avdragen sker i handelsbolaget.) Räntekostnaderna har jag i allafall koll på hur jag ska hantera! =)

2 Kommentarer
 1. anon
  tmostrom
  jan 05, 2009

  Första frågan

  Angående kontoplan så är det idag fritt i Sverige att använda vilket konto man vill eller bokstavskombination bara man kan redovisa det gentemot extern part. Dock är det gängse praxis att använda sig av BAS-kontoplanen.

  Förslag är att kontera det kapital ni skjuter på 2010 för delägare 1 och 2020 för delägare 2 osv som Kredit. På så vis får Ni också en redovsiningen Er emellan hur mycket pengar envar lägger in i Handelsbolaget. Debit konto bör vara ett tillgångskonto exempel 1220 för inventarier.

  Detta betyder att Handelsbolaget endast erhåller en kapitalinsättning från var och en av Er som den investerar i Inventarier. Din räntekostnader kostnadsförs då i det enskilda firman och hanteras inte av Handelsbolaget. Handelsbolaget i sin tur gör då årliga eller månatliga avskrivningar för inventarierna enligt skattemässig praxis.

   Fråga 2

  Om du vill investera genom den Enskilda firman i Handelsbolaget så bokför det som en långfristig fordran ex. 1330 Debit samt skuld gentemot den part du lånar från ex konto 2350 Kredit.

   Fråga 3

  Amortering bokförs i den Enkilda firman som Debet 2350 och Kredit 1930 eller 2010 beroende om den Enskilda Firman betalar från eget konto eller om du skjuter in pengar den enskilda firman.