En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej, 

Jag har ställt fråga till skatteverket men får de mest underliga svar.

Hoppas någon här kan hjälpa mig. Jag kommer så småningom att flytta till Finland och folkbokföra mig där.

Jag tänker ha kvar mitt bolag i Sverige.  Nu har jag fått en liten varning om att jag kommer att mer eller mindre dubbelbeskattas eftersom jag har en tillhörighet till Sverige genom bolaget. Jag går i pension i samband med flytten och lyfter huvudelen av min pension från Sverige. Jag kommer inte att ha bostad i Sverige.

Från skatteverket har jag bara fått svaret att jag ska anmäla flytt till folkbokföringen. Men det är ju min beskattning efter flytten som är den stora frågan. 

 

 

 

7 Kommentarer
 1. anon
  Mikael Sjöö
  mar 23, 2015

  Hej

  Jag uppfattar din frågeställning på sådant sätt att såväl svenska som finska interna skatteregler kan komma att tillämpas i din situation.

  För att undvika/lindra dubbelbeskattning finns ett nordiskt skatteavtal som reglerar beskattningsrätten/fördelningen av beskattningsrätten till viss inkomst, tex pension.

  Pension kan bla avse statlig pension, tjänstepension och privat pension.Olika beskattningsregler kan gälla.

  Jag förelår att du hör av dig till oss för en vidare diskussion.

  Med vänlig hälsning

  Mikael

   

    

   

 1. anon
  Mommoshuse
  mar 23, 2015

  Hej,

  Jag dubbelbeskattningan och hur jag ska undvika den har jag hyfsat koll på. Men det jag funderar över är vilka regler som gäller för hur man kommer att bedöma min hemvist. 

  Den bedömning kommer att avgöra vilken skattesats jag kommer att få på pensionen, vad jag förstod kunde det skilja mellan 32 till 20 % beroende på hur man bedömer, men ingen vet.

  Jag kommer alltså att ha kvar mitt bolag i Sverige, fortsätta ha kvar mitt svenska medborgarskap, men inget boende i Sverige. Heltidsbosättning i Finland.

  Naturligvis en del bankkonton m.m. också i sverige för bolagets skull, om inte det knölar till det.  

   

  <p>Flyttnisse</p>

 1. anon
  Mikael Sjöö
  mar 24, 2015

  Hej igen

  Ett tips för att avgöra ditt framtida skatterättsliga hemvist är att kolla det nordiska skatteavtalet. Vanligtvis framgår detta av artikel 4 i skatteavtalen. Du hittar skatteavtalen på Skatteverkets hemsida.

  Med vänlig hälsning

  Mikael

   

   

 1. anon
  Mommoshuse
  mar 24, 2015

  Stort tack. Nedan ett urklipp ur artikel 4 i avtalet och perfekt exempel för min kommande situation.

  "Exempel 3 – Juridisk person

  Ett svenskt aktiebolag har flyttat sin verkliga ledning till stat X men har utdelningsinkomster (ej på näringsbetingade andelar) från stat Y. Enligt intern rätt i stat X är bolaget skattskyldigt där då den verkliga ledningen finns där. Bolaget är samtidigt obegränsat skattskyldigt i Sverige då det är en registrerad svensk juridisk person. Bolaget har därför hemvist både i Sverige och i X enligt artikel 4 punkt 1 i avtalet mellan länderna. Vid tillämpningen av artikel 4 punkt 3 fastställs att bolaget ska anses ha hemvist endast i X." 

  och analogt an jag har min kommande hemvist endast i land X

  Tack "Mommoshuse"

   

   

  <p>Flyttnisse</p>

 1. anon
  Mikael Sjöö
  mar 25, 2015

  Hej

  Jag följer inte med i ditt givna exempel. Jag uppfattade att det som var viktigt i ditt fall gällde att avgöra ditt skatterättsliga hemvist som individ/fysisk person.

  Jag upprepar mitt förslag att kontakta oss för konsultationer.

  Med vänlig hälsning

  Mikael

   

 1. anon
  Mommoshuse
  mar 30, 2015

  Hej,

  Ja det var det, men enligt artiker 4 som du hänvisade till så kan man inte ha skattemässig hemvist i två länder. Utan för både bolag (juridisk person ) och privatperson (fysisk person) så kan man bara ha hemvist i ett enda land. 

  Det framgick även av exempel att det land man bor i (fast bostad, et.c) ska bedömas som det land man har sin hemvist i.  

  Jag återkommer kanske senare. Tack för erbjudandet och hjäpen tillsvidare. 

  <p>Flyttnisse</p>

 1. anon
  JAZ
  apr 23, 2015

  Om finsk intern lag föreskriver att platsen för företagsledning är det avgörande för att bestämma ett bolags skatterättsliga hemvist, så gäller det, enligt artikel 4 i skatteavtalet. I annat fall så är det sannolika att registreringen är avgörande, och hemvist blir således Sverige. Vid en snabb koll på finsk rätt verkar det vara Sverige som är hemvist för ditt bolag, då Finland förefaller tillämpa domicilprincipen, liksom vi gör här. Var dock uppmärksam på reglerna angående fast driftställe.

  När det gäller din egen hemviststat, så bör den vara Finland då det är där du har din permanentbostad.