En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Har en enskild firma som äger några hyreshus. Nu skall vi köpa en ny fastighet och vill inte köpa den i den enskilda firman utan som ett AB. För att kunna köpa AB behöver vi belåna befintliga fastigheter. Vi kan ju naturligtvis ta ut det som eget uttag men då blir kapitalunderlaget negativt och vi får skatta på expansionsmedlen. Underar därför som en enskild firma kan köpa ett AB direkt utan att ta ut pengarna ur rörelsen?

 

 

 

4 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  mar 17, 2009

  Hej callerud! 

  En enskild firma kan inte äga några hyreshus utan det måste vara du som driver den enskilda firman som äger dem. Som ägare till hyreshusen borde du kunna belåna dem utan skattekonsekvenser och använda de lånade pengarna till köp av ett AB.

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB

 1. anon
  callerud
  mar 28, 2009

  Tack för ditt svar!

  Du har naturligtvis rätt i att jag privat äger fastigheterna. 

  Men om jag en gång satsat 500 000 i bolaget och har 600 000 i expansionamedel och belånar husen för 1 000 000 borde inte kapitalet bli negativt i bolaget och expansionmedlen tas fram för beskattning?  Eller tänker jag fel?

  Joakim 

   

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 01, 2009

  Hej Callerud!

  Det kan vara en fördel att äga fastigheter privat, eftersom en kapitalvinst vid en framtida försäljning beskattas i inkomstslaget kapital med endast 27 %. Om Du äger fastigheten via ett aktiebolag, kommer en kapitalvinst att bli beskattad två gånger. Först blir den beskattad i aktiebolaget med 26,3% (fr.o.m. 2009). När vinsten sedan delas ut från bolaget till Dig själv blir vinsten beskattad en gång till.

  Om Du ändå vill köpa den nya fastigheten i ett aktiebolag t.ex. för att minska risken för privat konkurs, borde Du, som Ove säger, kunna belåna de fastigheter Du redan äger. Följden av det kan bli den Du själv säger, nämligen att expansionsmedel måste tas fram till beskattning. Du bör göra en provräkning på det.

  Ett alternativ kan vara att lägga över hela Din enskilda näringsverksamhet i aktiebolaget. Det finns specialregler för hur man då skall förfara med expansionsfonden. I vissa fall går det alldeles utmärkt att föra över till AB utan beskattning. Expansionsfonden  blir då eget kapital i aktiebolaget. Möjligen skulle det också vara möjligt att föra över endast ett av Din hyreshus till aktiebolaget i ett första steg och sedan i andra steget låta aktiebolaget köpa in det nya huset.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Verdun
  apr 24, 2009

  Denna modell är på Norska men jag hoppas att du ändå försår den. NUF blir i Sverige SUF, för den som inte vet vad det är så är det ett Engelskt Limited med Svensk filial som går under samma regelverk som ett AB.

   

   

  Steg-for-steg:

  1.       Hver av partnerne etablerer hvert sitt NUF Invest (holding selskap) hvor fremtidige kapitalstrømmer fra utbytte og gevinst ved salg av eiendommer vil samles opp skattefritt (med bakgrunn i ”Fritaksmetoden”).

  2.       Hver av eiendommene legges inn i separate datterselskap (Single Purpose Selskap). Dette vil medføre følgende fordeler:

  a.       Hver enkelt eiendom kan selges hver for seg uten at det utløses skatt på gevinst. Man selger aksjene i det enkelt eiendomsselskap i stedet for eiendommen.

  b.      Ved salg av eiendommen slipper man å betale Dokumentavgift til Staten på 2,5% ettersom eiendommen ikke skifter eier (det er kun aksjene i selskapet som skifter eier).

  c.       Utbytte kan betales fra hvert enkelt datterselskap skattefritt opp i holdingselskapene.

  d.      All økonomisk risiko relatert til hver enkelt eiendom isoleres til hvert enkelt datterselskap (Skulle én av eiendommene brenne ned og forsikringen ikke kompensere for alle skadene påført vil dette ikke påvirke økonomien i de andre datterselskapene eller i ”sparebøssene” i holdingselskapene.

   

   

  Ytterligere forklaringer:

   

  Single purpose. Etter innføringen av fritaksmetoden (som noe forenklet innebærer at aksjer/selskapsandeler kan selges uten gevinstskatt), overdras i dag det alt vesentlige av næringseiendom som single purpose selskaper - hvis eneste eiendel er eiendommen. Denne fremgangsmåten er også heldig ut fra dokumentavgiftsreglene. Vi ser at aktørene har tilpasset seg og i det alt vesentlige lagt eiendommer i singel purpose selskaper, typisk ved fisjon. Aktørene har på denne måten unngått dokumentavgift. Ved senere transaksjoner vil det ikke påløpe dokumentavgift dersom det er selskapet, og ikke selve eiendommen som videreselges. Fremtidig kjøper vil i utgangspunktet stå fritt til å fusjonere single purpose selskapet dersom det er ønskelig med direkte eierskap. Denne fremgangsmåten er den klart viktigste tilpassningsformen til dokumentavgiftsregelverket. Spesielt ofte ser vi at dette gjøres ved kjøp og salg av næringseiendom til middels eller høy omsetningsverdi, der kostnadene ved utfisjoneringsarbeidet blir uvesentlig sett i forhold til besparelsene.