En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej! Är en ny, tacksam användare på denna sida! Jag hoppas att detta är rätt ställe att ställa nedanstående frågor på. Ska försöka vara så tydlig som möjligt: 

Vårt aktiebolag planerar att i början av 2018 genomföra finansiering av vår första produkt genom gräsrotfinansiering (”crowdfunding”) via den väletablerade plattformen Kickstarter.com. Skatteverket kom 2016 med nya regler om gräsrotsfinansiering, men tyvärr har vi inte hittat tydliga exempel på praxis som svarar på våra frågor. Vi skulle därför vara väldigt tacksamma för er rådgivning kring beskattning vid gräsrotsfinansiering, framförallt för att vi i förväg ska kunna förstå när vi ska ta hänsyn till moms i vår priskalkyl.

I korthet kommer processen att se ut som följer: Vi presenterar vår produkt på Kickstarter i en kampanj, där det under en begränsad period kommer att gå att stötta oss med pengar, vilket oftast kommer att ske i utbyte av en produkt. Det handlar alltså om stöd i form av många mindre summor (500-700 SEK) som ges i utbyte mot att bidragsgivaren får en färdigställd produkt i ett senare skede. (Liknande kampanjer pågår via Kickstarter konstant.)

För att detta ska bli en givande förfrågan utgår vi ifrån att finansieringen lyckas och att bidragsgivarna är fördelade geografiskt i fyra grupper: 
Grupp A: En fjärdedel från Sverige.
Grupp B: En fjärdedel från övriga EU-länder.
Grupp C: En fjärdedel från USA.
Grupp D: En fjärdedel från Australien och Asien.

När kampanjperioden är slut sker följande: 
Steg 1. Vi får totalsumman till vårt svenska aktiebolag från Kickstarter.
Steg 2. Vi betalar större delen av ovanstående summa till en Kinesisk producent av produkterna.
Steg 3. Färdigställda produkter skickas till ett distributionscenter i EU och ett i USA.
Steg 4. Vi betalar sedan resterande del av ovanstående summa till distributionscentret för att de ska sända ut enskilda produkter till respektive person som stöttat kampanjen. (Det är alltså endast de produkter som ska till svenska bidragsgivare som någonsin når Sverige).

Med utgångspunkt i ovanstående undrar vi:
Fråga 1: Vilka av ovanstående grupper av bidragsgivare ska vi redovisa moms för? (Och bör alltså ta ut ett 25% högre pris för.)
Fråga 2: Är det möjligt att ”kvitta” moms på bidragen med vår betalning för produktionen i Kina?

Stort tack på förhand!

Bästa hälsningar
Joel

5 Kommentarer
 1. anon
  D Andersson
  dec 01, 2017

  Hej!

  Det kommer inte att bli aktuellt med moms gällande grupp C och D då varorna aldrig kommer att komma inför EU gränser, även om de gjorde det så ska det inte vara någon moms då det rör sig om export dvs försäljning utanför EU. Tull och moms betalas av köparen i respektive land.

  Under förutsättning att det rör sig om privatpersoner så är min bedömning att ni ska betala svensk moms när det gäller grupp A och B då det rör sig om försäljning till privatpersoner inom EU.  

  När ni tar emot varorna från Kina så torde ni förtulla dessa när de förs in i EU. Ni kommer då även att betala moms och denna har ni rätt att få tillbaka.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Joel Ibson
  dec 05, 2017

  Hej Daniel,

  Stort tack för att du tar dig tid och svarar! Jag hoppas att det är okej att jag ställer ett par följdfrågor också: 

  - Menar du att vi inte behöver deklarera moms när totalsumman från Kickstarter når oss, utan först när våra produkter når EU? 

  - Med stor sannolikhet kommer vi välja en distributionspartner i Storbrittanien (UK) som ansvarar för för utskick till bidragsgivare inom EU. Momsbeläggs vi då enligt svensk moms, eller enligt UK:s? 

  - Gällande detta med rätten att få tillbaka moms. Jag utgår ifrån att du menar att vi har rätt att kvitta andra utlägg mot denna moms (?). Vår produktion sker med en kinesisk partner - kan vi på något sätt kvitta produktionskostnaden mot momsen, trots att produktionen sker utanför EU? 

  Om svaret på ovanstående fråga är "nej" kan vi ju inte kan kvitta momsen som ska betalas av våra bidragsgivare med produktionskonstnaderna. I så fall känns det ganska tungt att vara en litet svenskt företag som försöker verka på en global marknad. Det kommer antagligen bli ganska svårt ändå att på samma plattform försöka förklara för bidragsgivare från EU varför de måste bidra med mer för att få en produkt, än de som kommer från USA - när alla priser ligger väldigt transparent på ett ställe. 

  Bästa hälsningar och tack igen!
  Joel 

 1. anon
  D Andersson
  dec 05, 2017

  Hej Joel!

  Ni ska redovisa momsen för när varorna når EU, när det gäller moms så tittar man väldigt mycket hur och när varan anländer, inte så mycket på när betalningen sker.

  Mitt preliminära svar är att momsen ska redovisas i Sverige men jag råder er till att kontakta distributören i Storbritannien hur de brukar göra så det inte blir fel.

  När ett företag betalar moms/tull har man alltid rätt att få tillbaka denna moms oavsett om man har moms att betala eller inte dvs blir den betalda momsen högre än den man erhållit från kunderna så får man tillbaka mellanskillnaden från staten.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB

 1. anon
  Joel Ibson
  dec 15, 2017

  Hej Daniel, 

  Återigen, uppskattar verkligen att du tar dig tid och svarar på dessa frågor! Stort tack! 

  Har nu varit i kontakt med distributionspartnern i UK och har en uppföljande fråga. När de tar emot produkter betalar de vanligtvis momsen och sedan fakturerar oss den. 

  - Om den fakturan är tydligt specificerad, kan vi redovisa det som momsbetalning av vårt företag här i Sverige? (Om det inte är möjligt, innebär det ju att vi måste stå för 20% produktpriset själva för alla produkter som ska till bidragsgivare inom EU). 

  (Alternativet att vi skapar en filial i UK, momsregistrerar den och låter den importera varorna, känns inte som ett alternativ för oss i nuläget.)

  Bästa hälsnigar
  Joel 

 1. anon
  D Andersson
  dec 15, 2017

  Hej igen Joel!

  När det brittiska företaget tar emot varorna så är det helt korrekt att de kommer att betala moms och tull på detta. Denna moms och tull ska de kräva tillbaka av den brittiska staten.

  När de fakturerar er ska ni ange erat VAT nummer så att de kan sälja utan brittisk moms. Ni ska därefter redovisa utgående moms och ingående moms med samma belopp. I slutändan ska inte momsen vara en kostnad för er utan den ska endast belasta privatpersoner.

  Mvh
  Daniel

  Daniel Andersson är skattejurist hos Skattepunkten AB