En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Är 50% delägare i ett AB och tar ut lön. Den andra hälftenägaren tar ej ut lön (arbetar ej i företaget). Vi är ej släkt. Vad jag förstått blir det hög beskattning för den som ej tar ut lön medans jag klarar mig bättre vid utdelning stämmer det?

Har hört att om man är passiv ägare är det andra regler som gäller men var går gränsen för att räknas som passiv ägare?

Måste vi båda ta utdelning samtidigt finns det ingen möjlighet att avstå eller överlåta utdelningen på mig för den personen som ej arbetar i företaget? 

Tacksam för svar

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  apr 23, 2009

  Hej Anna!

  Det Du frågar om brukar kallas 3:12 reglerna. Det finns knappast några krångligare regler. 

  I Sverige förhåller det sig ju så märkligt som att skatten på arbetsinkomster är mycket, mycket högre än skatten på passiva kapitalinkomster, såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster.

  Om inte 3:12 reglerna fanns skulle alla fåmansföretagare avstå från lön och i stället ta ut allt överskott som utdelning till en beskattning av kanske 25 - 30 %.

  För att undvika detta måste sådana ägare av fåmansaktiebolag  som samtidigt är verksamma i betydande omfattning i företaget redovisa en del av utdelningar och kapitalvinster som inkomst av tjänst. Deras aktier kallas för "kvalificerade andelar". Reglerna är dock så krångliga att det skulle föra för långt att här redogöra för dem i detalj.

  Om det finns passiv(a) ägare till mer än 30% av aktierna i bolaget och dessa ägare varit passiva under minst 5 hela kalenderår, gäller den s.k. utomståenderegeln. Innebörden är att aktierna i bolaget under sådana förhållanden inte är kvalificerade. I stället gäller då (nästan) "vanliga" regler och hela utdelningen eller kapitalvinsten skall beskattas med 25 % för alla ägarna.

  Olika utdelning på olika aktieslag är möjligt rent civilrättsligt men det kan vara svårt att få acceptans för det vid beskattningen.

   

   

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB