En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Vad jag förstår går det inte att lämna koncernbidrag till utländskt dotterbolag inom EES området?! Kan man, för att täcka dotterbolagets förlust, ge t.ex. ett villkorat aktieägartillskott? Om, ja, hur hanteras detta civil-, resp. skatterättsligt i de båda bolagen?

Moderbolaget är svenskt AB och dotterbolaget finskt OY 

Mvh

Olivia

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 19, 2009

  Hej Olivia!

  Koncernbidrag kan enligt svensk lag endast ges till svenska företag. På denna punkt strider dock svensk lag i viss mån mot EG fördragets regel om fri etableringsrätt. Regeringsrätten har därför slagit fast att koncernbidrag kan ges i vissa fall även om mottagaren av koncernbidraget inte är ett svenskt företag. I praktiken är det oftast i samband med att ett utländskt företag likvideras som möjligheten finns. Se vidare min blog om detta: Klicka här! Blogen hänvisar vidare till en mer detaljerad artikel skriven av Niclas Virin.

  Slutsatsen är att om Du kan tänka Dig att likvidera det finska bolaget, skulle Du eventuellt kunna lämna koncernbidrag i det sammanhanget och få avdrag för bidraget i Sverige. Det krävs dock en bra analys av situationen och det krävs att allt görs på rätt sätt och i rätt ordning.

  Villkorade aktieägartillskott är inte reglerade i svenk lag. Det finns bara viss domstolspraxis på området. Hur det förhåller sig med aktieägartillskott i Finland vet jag inte och kan inte utreda det inom ramen för ett gratissvar. Nyemission eller villkorslöst aktieägartillskott går förmodligen bra men det svenska moderbolaget får då inte avdrag för överfört belopp. Jag tror att behovet av villkorat aktieägartillskott inte är så stort i det här fallet. Utdelning från dotterbolaget till moderbolaget är förmodligen skattefri. Det är i sådana fall då utdelning inte är skattefri för ägaren som det finns behov av villkorade aktieägartillskott. Det beror på att villkorade aktieägartillskott behandlas som fordringar skattemässigt. Återbetalning av fordran är alltid skattefri.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB