En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Om man är bosatt i Sverige och nästan varje vecka pendlar till England för att jobba (fast familjen stannar i Sverige) gör den engelska arbetsgivaren avdrag för både skatt och employee NI i England.

Nu när jag ska deklarera undrar jag om man kan anse att både skatten och emloyee NI är att likställa som inbetald skatt i England i den svenska deklarationen? Eller hur får jag göra avdrag för employee NI?

Tacksam för ett svar :)

/Hanna

1 Kommentarer
 1. anon
  Ove Grip
  maj 03, 2013

  Hej hanna!


  Emloyee NI, som enligt dig är en obligatorisk engelsk socialavgift, är inte att likställa med inbetald skatt i England.


  Enligt 62 kap. 6 § inkomstskattelagen gäller följande.


  Allmänt avdrag ska göras för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter under förutsättning att


  1. den avgiftsgrundande intäkten ska tas upp som intäkt för beskattningsåret i Sverige, och


  2. den skattskyldige enligt slutligt fastställd debitering eller liknande ska betala avgifterna
  - i överensstämmelse med den konvention som avses i lagen (2004:114) om nordisk konvention om social trygghet, eller
  - till följd av att den skattskyldige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen ska omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet.


  Du yrkar alltså allmänt avdrag för avgifterna i din deklaration. Du bör upplysa i deklarationen om vad avdraget avser.

  Hälsningar/OveSkattepunkten AB