En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Är tillsammans med en affärspartner på väg att starta en internetbaserad förmedling av experttjänster. Konsultköpare betalar vårt företag för telefonkonsultationer med experter knutna till vår sajt. Både experter och kunder kommer åtminstone vid starten att vara till största delen svenska. Men det är en förmedlingsverksamhet som kan bedrivas från i princip vilken plats som helst i världen, och förhoppningsvis kan vi så småningom locka till oss både experter och kunder från andra länder.

Ett stort problem är att om verksamheten bedrivs från Sverige ska mervärdesskatt och sociala avgifter (väl?) läggas till de arvoden som betalas ut till de svenska experter som är knutna till sajten. En konkurrent som bedriver verksamheten från exempelvis USA behöver väl inte betala någon mervärdesskatt eller sociala avgifter till svenska experter? I praktiken misstänker jag att även om SKV anser att det amerikanska bolaget eller de svenska experterna själva ska betala in mervärdesskatt och/eller sociala avgifter, så kommer endast en begränsad del av dessa att bli inbetalda. Möjligen har jag fel, men annars är detta en enorm konkurrensnackdel. Om ansvaret kan läggas på de svenska experterna att själva betala in moms/sociala avgifter är problemet sett från vår synvinkel mindre.

Så min fråga är, i vilket lämpligt land och i vilken form kan verksamheten bedrivas för att undvika att behöva betala ut moms och sociala avgifter för svenska experter? 

Cypern lockar som ett EU-land med dubbelbeskattningsavtal. Registrerar vi bolaget i Cypern kan vi förstås hyra in oss på en cypriotisk server, köpa in lokala administrativa tjänster eller vad som nu behövs för att driftstället otvetydigt ska anses vara cypriotiskt (vad krävs?).

Både jag och min affärspartner har och kommer att fortsätta ha "väsentlig anknytning" till Sverige. Dock är vi inte beroende av kontinuerliga löneuttag från detta företag. Eventuellt kan en del av företaget komma att säljas till externa finansiärer.

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  maj 19, 2009

  Hej Utlandsbolaget!

  När det gäller moms tror jag faktiskt att de som konstruerat detta system tänkt på att göra det konkurrensneutralt.

  När ett svenskt företag säljer en tjänst till ett annat företag inom EU, skall det företag som köper tjänsten så att säga beskatta sig självt med det egna landets moms. Man brukar kalla detta för förvärsvmoms och det redovisas som utgående moms. Vanligen kan det köpande bolaget omedelbart dra av samma belopp som ingående moms. Detta gäller dock inte för sådana verksamheter som är momsbefriade, t.ex. försäkringsbolag, banker o.s.v. Om det köpande bolaget i stället köper från en konkurrent som inte har hemvist inom EU, skall det även då beskatta sig självt, s.k. förvärvsmoms. Därmed blir systemet konkurrensneautralt. Om det svenska företaget säljer tjänster till en kund i ett land som inte ingår i EU, blir omsättningen alltid momsfri och det svenska företaget kan därmed konkurrera med interantionella företag utanför EU. Systemet är dock inte konkurrensneutralt vid försäljning från svenskt företag till privatpersoner inom EU. Då utgår nämligen svensk moms.

  Socialavgifter betalas vanligen i det land där man bor och arbetar.

  Om man bildar bolag utomlands finns det några saker att tänka på. Se min blog om detta. Klicka här!

  Cypern och Malt kan vara bra länder att ha bolag i men som framgår av bloggen så måste verksamheten bedrivas där om det skall medföra någon fördel. Det räcker med att det utländska företaget har en representant i Sverige, som regelmässigt tecknar bolagets firma i här, för att  fast driftställe i Sverige skall föreligga. I sådant fall skall en skälig del av bolagets vinst hänföras till det fasta driftstället och beskattas här.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB