En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 25 augusti 2022

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att redogöra för hur myndigheten, utifrån nuvarande tekniska och juridiska förutsättningar, kan bidra till att förebygga och motverka brottslighet som kan hänföras till fastigheter, exempelvis brott mot borgenärer, lagfartskapningar, penningtvätt eller organiserad brottslighet.

Dessutom ska myndigheten utreda och redovisa vilka åtgärder myndigheten skulle kunna vidta med ändrade tekniska och juridiska förutsättningar, samt lämna nödvändiga författningsförslag.

– Lantmäteriet har mycket information kopplat till fastigheter, de besitter också gedigen kunskap och erfarenhet om överlåtelser och fastighetstransaktioner. Vår förhoppning är att myndigheten ska kunna bidra till att bekämpa den organiserade brottsligheten, säger bostadsminister Johan Danielsson.

Ett flertal rapporter pekar på att fastighetssektorn och byggbranschen utnyttjas inom ramen för den organiserade brottsligheten. Enligt Polismyndighetens rapport Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021 (A052.211/2021) utnyttjas den svenska fastighetssektorn för penningtvätt vid fastighetsaffärer. Penningtvätt kan till exempel ske genom under- eller övervärdering av fastighetsvärdet eller genom att fastighetsköp genomförs via en bulvan för att dölja pengars ursprung eller det verkliga ägarskapet. Då fastighetsförvärv ofta omfattar stora belopp skapar sådana förvärv även en möjlighet att exempelvis betala av lån med brottsvinster.

I genomförandet av uppdraget ska Lantmäteriet kartlägga vilka myndigheter som myndigheten ska samverka med och på vilket sätt, samt vid behov inhämta synpunkter från relevanta myndigheter som deltar i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet.

Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2023.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 50 83
e-post till Tora Heckscher