En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
5 maj 2015
Finansdepartementet

Finansinspektionen ska redovisa tillsynen över penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering

Regeringen ger Finansinspektionen i uppdrag att utarbeta en rapport om hur tillsynsverksamheten enligt penningtvättsregelverket bedrivs och hur den ska bedrivas framöver gällande penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering.

Penningöverföring, valutaväxling och kontanthantering har uppmärksammats i allt större utsträckning i sammanhang av såväl penningtvätt och finansiering av terrorism som grov organiserad brottslighet i stort. I den nationella riskbedömningen gällande penningtvätt har dessa verksamheter lyfts fram som högriskområden för brottsligheten. Regeringen har i sin nationella strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism lyft fram och gjort verksamheterna till ett fokusområde.

Regeringen vill nu ägna särskilt intresse åt tillsynen på området. Finansinspektionen ska därför i en rapport redovisa hur tillsynsverksamheten bedrivs i dag och hur den är tänkt att bedrivas framöver. Rapporten ska även innehålla en handlingsplan för hur myndigheten avser att arbeta med tillsynen på området.

Rapporten ska redovisas den 14 augusti 2015.

Kontakt
Anna Söderström
Pressekreterare hos Per Bolund
072-532 17 13

Fredrik Van Kesbeeck Andersson
Rättssakkunnig
08 - 405 31 30
072 - 566 12 19