En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Bakgrund,

 • Vi har personligen en Bostadsrättslokal (alltså en lokal i en BRF avsedd för näringsverksamhet upplåten som bostadsrätt).
 • Vi har ett handelsbolag som kommer att ha butik i denna lokal.
 • Avgiften för lokalen är 3100 (inkl parkeringar) 

Nu vill vi hyra ut lokalen till vårt handelsbolag för 10 000 kronor och är därför i stort behov av en genomlysning på skatteförhållandena.

Kan vi hyra ut lokalen och göra avdrag för vår BRF-avgift och därefter se återstoden som inkomst av kapital och därmed beskatta den med 30%?

Uppstår det några negativa konsekvenser för Handelsbolaget med detta upplägg? 

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 14, 2009

  Reglerna för uthyrning av privatbostad omfattar inte uthyrning av kommersiella lokaler. Hyresinkomsten får man redovisa som inkomst av näringsverksamhet.

  Från Skatteregler får privatpersoner SKV 330

  Uthyrning av privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt
  beskattas som inkomst av kapital. Även uthyrning
  av hyreslägenhet är skattepliktig. Det egna brukandet
  av bostaden föranleder inte någon inkomstbeskattning.
  Försäljning av produkter från privatbostadsfastighet
  ska också deklareras.
  Överskottet från uthyrningen (inkomsten – avdrag enl.
  nedan) ska du redovisa i ruta 51 på Inkomstdeklaration
  1. Överskottet kan du räkna ut på hjälpblankett
  SKV 2199. Du ska inte lämna in blankett SKV 2199 till
  Skatteverket.
  Från hyresintäkter m.m. kan avdrag göras med 12 000 kr
  för varje privatbostad. Två makar som har hyrt ut en
  privatbostad som de äger gemensamt, får göra avdrag
  med 6 000 kr vardera. Dessutom kan följande avdrag
  från uthyrningsintäkter göras:
  • Om du hyrt ut din privatbostadsfastighet: 20 % av
  hyran.
  • Om du hyrt ut din bostadsrätt eller hyreslägenhet:
  Den avgift eller hyra som du själv erlagt och som
  avser det uthyrda.
  Har du andra kostnader för själva uthyrningen, t.ex.
  reparationer och liknande, kan du inte få avdrag för
  detta. Utgift för ränta som avser lån på småhus eller
  bostadsrätt ska inte dras av vid beräkning av överskottet.
  Ränteavdrag ska i stället göras direkt i
  Inkomstdeklaration 1.
  Vid uthyrning av bostadsrätt får avdrag inte göras för
  den del av egen avgift som är kapitaltillskott till föreningen.
  Om du har hyrt ut till egen eller närståendes arbetsgivare
  gäller inte avdragsreglerna enligt ovan. I stället
  kan du yrka ett skäligt avdrag för de merutgifter som
  du har haft på grund av uthyrningen. I regel borde
  merutgifterna inte uppgå till mer än 1 000 kr.