En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Om man använder sig av kontantmetoden, kan man ändå tillämpa fakturajournal - alltså att månadens fakturor bokförs som en verifikation vid slutet av månaden?

Om faktureringsmetoden används så blir det ju två journaler, faktura- och inbetalningsjournal. Men med kontantmetoden bör det endast bli en kombinerad faktura-/inbetalningsjournal... Och fakturorna bör hamna i den först när betalning registrerats. Däremot får man vid årets utgång förstås bokföra obetalda fakturor som kundfordran.

 Finns det några hinder mot en hantering enligt ovan? Förekommer det eller blir jag först? Eller krävs det att faktureringsmetoden används om journal ska användas?

 Mvh, John

2 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  dec 18, 2009

  Hej JohnP,
  Jag är inte helt säker på att jag kan reda ut vad Du menar.
  En näringsidkare kan välja mellan att använda kontantmetoden eller faktureringsmetoden för redovisning av sin verksamhet. Du kan inte kombinera metoderna. Bokföringsnämnden har gett ut allmänna råd för vardera metoden: kontantmetoden BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar förenklad årsredovisning;
  faktureringsmetoden BFNAR 2001:2 Bokföringsnämndens allmänna råd Löpande bokföring. Du hittar dem på bokföringsnämndens hemsida www.bfn.se

  Kontantmetoden innebär att Du skall bokföra in- och utbetalningar så att de presenteras i registreingsordning bokförda dagen efter affärshändelsen.

  Om Du vill bokföra enligt faktureringsmetoden så gäller reglerna för denna. Du kan inte blanda ihop metoderna.

  Hälsningar/Inger

   

   

   

 1. anon
  Moonfala
  dec 28, 2009

  Hej!

  Jag har aldrig själv varit med om att man blandar metoderna men jag lade märke till vad som verkade vara en möjlighet att göra detta i Skatteverkets broschyr för Skatte- och avgiftsanmälan: http://www.skatteverket.se/download/18.69ef368911e1304a625800010785/41824.pdf

  På sidan 10 under rubriken Övriga Upplysningar står följande:

  Här ska du bl.a. lämna upplysningar i följande fall:
  • Du vill redovisa momsen med bokslutsmetoden
  trots att du i grundbokföringen löpande bokför
  obetalda fakturor direkt i grundbok och huvudbok

  och på sidan 23 som hänvisas till står under redovisningsmetoder för moms:

  Om du har rätt att använda kontantmetoden i grundbokföringen
  men ändå löpande bokför obetalda fakturor
  direkt i grundbok och huvudbok får du använda
  bokslutsmetoden vid momsredovisningen.

  Detta tolkar jag som att så länge verksamhetens omsättning understiger 1 miljon (AB) eller 3 miljoner (enskild näringsverksamhet) så att man uppfyller kraven för att få använda kontantmetoden så ska det vara fritt fram så länge man anger det i en Skatte- och avgiftsanmälan. (beloppet 1 miljon för AB hittade jag på sid 568 i momshandledning del 1)

   Jag är själv intresserad av frågan eftersom jag vill ha koll på ekonomin och skulle därför föredra faktureringsmetoden men bokslutsmetoden är ju mer fördelaktig ur likviditetssynpunkt så är tacksam för mer information.