En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

En fråga angående avskrivningar på hyresfastigheter.
Som jag har förstått det och kunna läsa mig till skrivs en hyresfastighet av med 2% per år. Medans mark inte skrivs av.
Detta beräknas utifrån taxeringsvärdet. Så är total köpeskilling 2MKR och marken värderas till 0.5MKR skall avskrivningsunderlaget motsvara 2% på 1.5MKR.
Är jag rätt ute då?

Tack!
Andreas

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jul 09, 2009

  Jodå du är rätt ute. Man kan välja en längre avskrivningsperiod än det minimum på 50 år som Skatteverket rekommenderar. Det är den förväntade ekonomiska livslängden som ska styra avskrivningarna.

  Så här skriver Skatteverket:

  Anskaffningsvärde för byggnader, markanläggningar och mark (fastigheter)
  En fastighet delas upp i mark och byggnad. Fördelningen görs utifrån hur taxeringsvärdet är fördelat. När du köper en fastighet är anskaffningsvärdet inköpspriset plus andra utgifter för förvärvet. Det innebär att t.ex. utgifter för lagfartsavgift räknas in i anskaffningsvärdet. Om du uppför en byggnad eller en markanläggning i egen regi är anskaffningsvärdet utgiften för att uppföra byggnaden (gäller även om- och tillbyggnad). Värdet av anställdas arbete ska då tas med i anskaffningsvärdet, däremot inte värdet av ditt eget arbete.
  Avskrivning av byggnader och markanläggningar
  Byggnader och markanläggningar ska skrivas av med samma belopp som när skattereglerna tillämpas (se Skatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskning på byggnader i näringsverksamhet). Om det ingår byggnadsinventarier i det pris du betalat för fastigheten skall de hänföras till maskiner och inventarier och behandlas enligt reglerna för dessa. Eftersom mark anses ha ett bestående värde skrivs den inte av.