En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

är en delägare av många i ett litet bolag, vi kommer för första året göra ca 5 mkr i vinst i år, vi som är aktiva i företaget äger ca 95% av aktierna (dvs vi är kvalificerade), vi har 22 anställda inkl oss 4 själva vid utgången av året).

1) Är det korrekt förstått att under förutsättning att vi tar ut 650.000 i bruttolön ex social avgifter, så beskattas all utdelning med 20% enligt det nya förslaget då vi är flera än 20 anställda (vi omsätter 22mkr, totalt löneuttag är ca 7mkr inkl våra löner, 4.5 exkl)? (dvs gränsregeln gäller inte)

2) Om detta ej är tillfället och vi endast kan ta ut 20% 2,4mkr + 30% av resten ~1.7mkr, vad kan vi göra för att sänka skatteuttaget (givet att under nästa år 2007 beräknar kunna dela ut ca 6 mkr, etc)

mvh

Bengt

4 Kommentarer
 1. anon
  matteo
  dec 21, 2005

  Hej,

  är lite nyfiken på samma sak som ovanstående skribent. Jag är delagare i ett bolag, BV som äger ett AB. Vi som är aktiva i bolaget äger 90% av aktierna (BV). Var går gränserna för att undvika 3.12 reglerna?
  Antal anställda?
  Omsättning?
  Tot lön?
  Ägande?
  Annat?
  MVh
  Mathias

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 27, 2005

  Hej Bengt och Matteo!

  Det här skall man inte räkna på själv om man inte är specialist. Be revisorn hjälpa Er! Men i huvudsak går det till så här vid beräkning av utdelningsutrymme enligt de nya 3:12 reglerna för företag med stor lönesumma:

  Utgångspunkten är "kontant ersättning" till samtliga anställda året före det år då utdelning eller försäljning av andelarna sker.

  "Löneunderlaget" = "kontant ersättning" - 10 inkomstbasbelopp - statliga bidrag för lönekostnader.

  "Det lönebaserade utrymmet" = 20 % av löneunderlaget + 30 % av (löneunderlaget - 60 inkomstbasbelopp)

  Det "lönebaserade utrymmet" påverkar direkt årets gränsbelopp.

  "Årets gränsbelopp" inkluderar inte bara "lönebaserat utrymme" utan också "underlag för årets gränsbelopp" (vanligen lika med anskaffningsvärdet av andelarna) mulitplicerat med statslåneräntan uppräknad med 9 procentenheter.

  "Gränsbeloppet", slutligen, består av "årets gränsbelpp" + sparat utdelningsutrymme från föregående år multiplicerat med (statlåneräntan + 3 procentenheter).

  Utdelning upp till "gränsbeloppet" beskattas endast med 20 %. Utdelning över gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget tjänst.

  Om utdelningen understiger gränsbeloppet, uppkommer "sparat utdelningsutrymme", som sparas till kommande år.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  petersjo
  jan 05, 2006

  Hej Matteo,

   Hade tänkt fråga samma sak... Kanske hjälper
  om vi är två som frågar. Fast problemet är nog att det inte finns något
  direkt svar. Lagen är diffus (ramlagar) och antal prejudicerande fall
  begränsat. Vad jag förstår så har det inget att göra med omsättning
  eller total lön. För ägande finns det prejudikat på att 30% externt
  ägande gör att du slipper 3:12 efter några års karens. Exakt var
  gränsen går tror sig nog endast tingsrätterna veta (dock säkert med
  olika åsiker i olika delar av landet).

  För vår del är frågan om
  10 aktiva delägare (85% av rösterna) +10 anställda i ett
  produktutvecklingsbolag (ej konsultbolag) fortfarande faller under
  3:12, samt regler för "smitta" till annat bolag (vi har etablerat ett
  annat bolag i Ryssland som har samarbetsavtal med bolaget i Sverige.
  Det bolaget borde egentligen inte falla under 3:12 pga ägarandelen, men
  jag tror att det fanns något om bolag verksamma i liknande branch
  etc.) 

 1. anon
  Clas Ramert
  jan 05, 2006

  Hej Peter!

  Det är riktigt att 3:12 reglerna upphör att gälla om mer än 30 % av aktierna ägs av utomstående. Vid bedömningen skall dock förhållandena under beskattningsåret och de fem föregående beskattningsåren beaktas. Man får alltså vänta cirka 6 år.

  Om de tio ägarna är aktiva (=verksamma i betydande omfattning) är 3:12 reglerna tillämpliga.

  Det ryska bolaget kan vara ett gränsfall. Om delägarna inte är verksamma i det ryska bolaget och om ingen verksamhet och inga tillgångar förts över till det samma bolag, kanske det vore idé att utreda vidare.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB