En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om nollränta i skattekontot

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att intäktsräntan i skattekontot sänks till som lägst 0 procent. Med dagens bestämmelser är räntan skattefri och som lägst 0,5625 procent. Med förslaget minskar statens kostnad med 730 miljoner 2017.

- Skattekontot är till för att betala skatt, inte för att konkurrera med andra sparformer. Mycket tyder på att cirka 22 miljarder kronor har satts in på skattekontot i kapitalplaceringssyfte, säger finansminister Magdalena Andersson.

Åtgärden föreslås med anledning av indikationer om att skattekontot i ökad utsträckning används för kapitalplaceringar. Skattekontot är inte avsett för sparande och ska inte vara ränteledande. Förslaget förväntas minska såväl statens ränteutgifter som kostnaderna för att tillgodose statens upplåningsbehov.

- Vi räknar med att förändringen till nollränta minskar statens kostnad för intäktsränta med cirka 730 miljoner kronor år 2017, säger Magdalena Andersson.

Promemorian ska nu remitteras till den 15 april. De nya bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Bakgrund

Skatteverket har uppskattat att det i januari 2016 fanns cirka 12 miljarder kronor mer på skattekonton för juridiska personer än vad som går att förklara med skatter och avgifter för dessa. För fysiska personer rör det sig om cirka 10 miljarder kronor mer än vad som går att förklara. Det fanns alltså sammanlagt cirka 22 miljarder kronor mer på skattekonton än vad som är nödvändigt för att betala skatter och avgifter.

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 23 78 

Genvägar
Promemoria: Ändrad intäktsränta i skattekontot

Publicerad 17 mars 2016 · Uppdaterad 17 mars 2016