En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej

 

Min arbetsgivare betallar min skatt i Brazilien hur blir då min rest skatt i Sverige

Lön 100 000 USD, Skatt i Brazilien 28% => 27 000 USD, Ungefär skatt i Sveige 45%.

Blir det  1.

Sverige ser det som min lön är 127 000 då min arbetsgivare har betalat in skatten och  jag kan dra av de 27 000 USD i skatten till Sverige

127 000 USD X 45% -27 000 = 30 000 USD

eller  2.

dom ser min lön 100 000 hur mycket skatt som har betallat.

100 000 USD X 45% - 27 000 = 18000 USD

3 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  okt 14, 2009

  Hej, Eftersom Du skriver att Din skatt i Sverige är ca 45 % på den inkomst som även beskattas i Brasilien antar jag att Du är bosatt i Sverige. Jag antar också att Du utför arbetet i Sverige och att Du enligt avtalet har hemvist i Sverige. Du nämner inte vilken typ av anställning det är fråga om men jag antar också att det är fråga om enskild tjänst och inte offentlig tjänst.

  Under dessa förutsättningar (som bara är antagna) blir Du enligt skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien bara beskattad i Din hemviststat Sverige eftersom Du utför arbetet här.

  Men Du skriver att Du blir beskattad i båda staterna.

  Om Du har en brasiliansk arbetsgivare (det står bara arbetsgivare i Dina förutsättningar) och utför en del av arbetet i Brasilien kan en del av arbetsinkomsten efter proportionering mellan länderna bli beskattad i Brasilien. Sverige avräknar då brasiliansk skatt som varande Din hemviststat.

  Om Du arbetar i Brasilien och har väsentlig anknytning till Sverige kan inkomsten vara undantagen i Sverige enligt sexmånaders och ettårsregeln. Man får noggrant gå igenom förutsättningarna härför om det skulle vara aktuellt.Om Du återkommer med mera exakta förutsättningar svarar jag gärna på Din fråga igen.

 1. anon
  sverker gustafsson
  okt 17, 2009

  Förlåt för mina bristfälliga upgifter.

  Jag arbetar (offshore i Olje industrin som el ingenjör) I Brazilien 190 dagar per år.

  Min skatt i Brazilien på lönen är 27% detta betallas av min arbetsgivare.

  Om jag är skriven i Sverige så bör jag kunna dra av skatten redan betalad i Brazilien. Frågan är ser Sverige min skatte pliktiga lön som 

  1. Min lön plus de 27% som bolaget har betalat? detta skulle leda till följande skatt (allt i USD)

  (100 000 + 27 000)*45% - 27 000 =  30 150 

  eller

  2. Min lön enbart

  100 000 *45% -27 000 = 18 000

   

  En annan sak som kan fungera är följande

  Jag är finsk medborgare.

  Mina barn och fru är skrivna i Sverige.

  Jag är ensam försörjare av familjen då min fru Studerar. 

  Är det möjligt för mej att vara skriven i Brazilien och bara besöka Sverige under min ledighet 170 dagar? På så sätt undvika skatt. 

 1. anon
  Inger Paulin
  okt 17, 2009

  Hej Igen,

  Bra att Du kom med fler förutsättningar - det är lättare att svara när man inte behöver gissa sig fram och det blir också lätt förvirrande för andra läsare.

  Så här ser det ut som jag har uppfattat Dig:

  • Du är bosatt i Sverige med Din familj
  • Du arbetar 190 dagar om året för en brasiliansk arbetsgivare i Brasilien. Här är jag en aning osäker - offshore, oljeindustrien - jag antar vi talar om brasilianskt territorium. Du betalar ju skatt i Brasilien så det förefaller troligt.
  • Du vistas i Sverige på Din lediga tid som är 170 dagar på ett år. Du utför således inget arbete i Sverige för Din brasilianska arbetsgivare.
  • Din lön är netto 100 000 USD och brutto 127 000 USD. Frågan om Du har avtalat 127 000 USD eller brutto 100 000 + fri skatt, Frågan om förmån av fri skatt är en mycket komplicerad fråga som Regeringsrätten just nu grunnar på. Avgörande är hur Ditt anställningsavtal ser ut. Jag utgår i det här svaret från att Du har en bruttolön på 127 000 USD.
  • Eftersom Du är bosatt i Sverige är Du obegränsat skattskyldig här och skattar i Sverige för alla Dina anställningsinkomster från Sverige och från utlandet.
  • Du skattar också i Brasilien. Skatten är 27 000 USD.
  • Enligt skatteavtalet beskattas hela Din inkomst i båda länderna - antingen som enskild tjänst artikel 15 i avtalet eller om ersättningen är en s.k. Governmental Payment (ersättning från brasilianska staten eller myndighet där) beskattas den enligt artikel 19 i båda staterna eftersom Du inte är medborgare i Brasilien.
  • Jag bedömer att Sverige är hemviststat enligt avtalet. Det är också en komplicerad fråga men det förefaller vara det troligaste. Vill man vara säker så får man titta närmare på det.
  • Då är Din inkomst 127 000 USD (jag utgår då från att Du inte har ett riktigt nettolöneavtal utan ett bruttolöneavtal) i Sverige. Då får Du som Du säger avräkning i Sverige för den utländska skatten. Resultatet blir 31 150 i svensk skatt. Jag har då inte räknat med några avdrag.
  • Om Du hade varit på en anställning i utlandet i minst 6 månader och inte vistats i Sverige mer än 72 dagar per anställningsår hade Du inte behövt skatta i Sverige alls enligt den s.k sexmånadersregeln. Men Du är ju här 170 dagar och då kan Du inte åberopa den bestämmelsen.
  • Har Du ett nettolöneavtal blir den svenska skatten förmodligen högre.
  • Även om Du är skriven i Brasilien och bosatt där enligt deras nationella rätt så är Du ändå bosatt i Sverige enligt vår rätt eftersom Du får väsentlig anknytning genom att Din familj och bostad finns här. Du anses sedan troligen ha hemvist i Sverige enligt skatteavtalet och då blir beskattningen som jag har beskrivit ovan. Du kan således  inte undgå svensk skatt genom att vara skriven i Brasilien.

  Bästa hälsningar

  Inger