En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

 

Första inlägget på detta forum som verkar vara ett bra ställe att förkovra sig på.

 Jo, det är så att jag kommer att starta ett AB (köpa lagerbolag) då jag jobbar som konsult mot ett antal företag och idag har ett handelsbolag. En fråga som har dykt upp i mitt huvud är om man kan ta ut utdelning redan för första verksamhetsåret (2009-01 - 2009-12) om man startar det nu i november? Eller är lagerbolaget inaktivt och verksamhetsåret för kort för att ta ut utdelning?

 Förutsatt att det finns ekonomiskt utrymme alltså.

 mvh

1 Kommentarer
 1. anon
  Inger Paulin
  dec 04, 2009

  Hej  Cosmos,
  Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap är utdelning en tillåten form av s.k. värdeöverföring till en aktieägare. Men en utdelning är bara tillåten om det finns full täckning för bolagets bunda eget kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senaste fastställda balansräkningen.
  Som jag uppfattar Din fråga så har Du under 2009 skaffat ett lagerbolag i vilket Du skall bedriva konsultverksamhet. 1:a beskattningsåret är kalenderåret 2009. Då finns inte ännu någon balansräkning att falla tillbaka på. Du kan således inte dela ut medel förrän balans- och resultaträkning har fastställts på årsstämma.

  Jag beklagar att Du fått vänta på svaret. Det berodde på ett missförstånd från min sida.

  Inger