En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Henke Larsson fick rätt mot Skatteverket i Förvaltningsrätten i Malmö 2010-03-15.

Domen är mycket intressant från rättsliga utgångspunkter. Eftersom jag inte har hela bilden kan jag ha missuppfattat något. Nedan följer i alla fall vad jag tror mig ha förstått.

Henke fick en sign-on bonus på 1 miljon euro för övergången till Helsingborgs Idrottsförening (HIF). Då var han fortfarande bosatt i Spanien och endast begränsat skattskyldig i Sverige. Det framgår inte av Skatteverkets beslut och inte heller av förvaltningsrättens dom i vad mån bonusen beskattades i Sverige. Av sammanhangen drar jag dock slutsatsen att den beskattades med 25 % svensk skatt enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Enligt den lagen är det i huvudsak omöjligt att få avdrag för någonting.

I förhandlingarna hade Rob Jansen med firma Sport Promotion medverkat. Sport Promotion fakturerade Rob Jansens arvode på HIF den 3 juli 2006.

Henke flyttade till Sverige den 2 augusti 2006 och blev då obegränsat skattskyldig här. Samma dag betalade HIF fakturan till Sport Promotion.

Skatteverket agerade kreativt. De förutsatte att Henke hade anlitat Rob Jansen och inte HIF, trots fakturan och dess utformning. Vidare förutsatte de att HIF betalat en kostnad som Henke borde ha betalt. Därmed hade Henke fått en förmån enligt skatteverket. De hade också insett att Henke inte skulle kunna få avdrag för utgiften om 100 tusen euro.  De bortsåg från att arvodet till Sport Promotion hade fakturerats under den tid Henke endast var begränsat skattskyldig i Sverige. Det kunde de göra med hänvisning till att kontantprincipen gäller i inkomstslaget tjänst. Om HIF betalt fakturan en dag tidigare hade Skatteverkets upplägg inte fungerat. Jag ber att få uttrycka min beundran! Mycket kreativt, Skatteverket!

Fräckt blir det dock när Skatteverket i denna situation dessutom kräver 40 % skattetillägg! Uppenbart oskäligt!

Förvaltningsrätten gick dock på Henkes linje. Skatteverket hade inte bevis nog för att det skulle kunna fastslås att Rob Jansen agerat på Henkes uppdrag. Detta är lite märkligt, eftersom Skatteverket i vid den ordinarie taxeringen inte behöver ha fullständiga bevis. Det räcker om Skatteverket kan göra "sannolikt" att en inkomst förelegat för att skatt skall tas ut. Skatteverket hade alltså praktiskt taget ingenting på fötterna.

I en situation som denna skulle man önska att det fanns en skatteflyktslag som gällde i båda riktningar. Alltså en lag som gav den skattskyldige möjlighet att slippa betala skatt i sådana situationer då Skatteverket agerat alltför kreativt och i strid med lagstiftningens syfte. Om det funnits en sådan skulle Skatteverket kanske förlorat redan på grund av den i detta fall.

Det skall bli spännande att se om Skatteverket överklagar. De har två månader på sig.

 

Clas Ramert

Skattekonsult hos Skattepunkten AB