En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Jag köpte en bostadsrätt nyligen. Skrev på 1 dec 2005 och betalade handpenning på 10%. Slutavräkning och tillträde var den 9 jan 2006 då resterande 90% erlades.

Häromdagen fick jag ett papper från bostadrättsföreningen - ett papper som också gått till skattemyndigheten - att jag i slutet av 2005 var ägare till lägenheten - och därmed också förmögenhetsskattepliktig.

Min fråga är därför: Är detta riktigt? Kan jag vara ägare innan slutavräkning gjorts? I de flesta andra fall är man ju inte ägare förrän betalningen är klar? Dessutom skulle det ju få konstiga förmögenhetsslattekonsevenser - förre ägaren äger inte lägenheten, men har lånen kvar eftersom de inte lösts, och tvärtom för köparen, äger lägenhten men har ännu inga lån...

4 Kommentarer
 1. anon
  Egil
  jan 31, 2006

  Skattemässigt blir du ägare när bindande avtal om köp undertecknas. Inflyttningsdag eller slutlikvid saknar betydelse.

  MVH Egil

  Eagle

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 01, 2006

  Hej Åke!

  Som Egil skrivit är det i regel dagen för bindande avtal om avyttring som gäller i skattesammanhang. Frågan är dock om detta har någon betydelse. Du får ju vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten göra avdrag för alla skulder som hänför sig till förmögenhetsskattepliktiga tillgångar. Beräkningen skall göras per 31 december 2005. Vid den tidpunkten hade Du ännu inte erlagt hela köpeskillingen. Du hade vid den tidpunkten en skuld motsvarande 90 % av köpeskillingen. Du torde därför ha rätt att dra av de 90 procent av köpeskillingen som Du erlade den 9 januari 2006 från bostadsrättens förmögenhetsvärde.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  John P
  dec 05, 2007

   

  Hej Clas

  Jag läste att det är första kronan som emottagits som avgör när man blirskattemässig ägare till en bostadsrätt.

  Men hur är det med en villa?

   

  Om man skirver villaavtalet 10 december 2007 och depositionen tas in av mäklaren samma dag men tillträdet är 20 januiari 2008, kan man då få 2007 års reavinstregler att gälla?

   

  Tacksam för svar

   

  MVH

   

  John 

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 15, 2007

  Hej John!

  Det Du talar om är den s.k. "första kronans princip". Före 1990 års skattereform skulle reavinstbeskattning ske det år första kronan av köpeskillingen erlades. Principen finns inte längre. Numera sker reavinstbeskattning det år avyttring har skett, dvs. det år bindande avtal mellan köpare och säljare föreligger.

  Hälsningar/Clas

  http://www.ramert.se

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB