En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Vet att SKV har rätt att ta ut skatt pa aktier förvärvade efter 070101 för personer som flyttat till Österrike efter 060821, men jag har för mig att jag nagonstans läst att det bara gällt värdestegring som skett före utflyttningen....  Skall reavinster för i Österrike definitivt boende (ocksa österrikisk medborgare) beskattas även om de förvärvas efter utflyttningen? - Och hur länge. Utflyttning var 071201 - ett beslut vi aldrig angrat men som ibland ger upphov till fragor.

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Hans Larsson
  mar 26, 2010

  Hej!

  Det framgår direkt i avtalstexten till artikel 8 § 2 att det endast är värdeökningen som uppkommit innan den fysiska personen fick hemvist i Österrike, som Sverige kan beskatta.

  Sverige kan enligt sin interna rätt beskatta aktuella kapitalvinster upp till tio år efter utvandringsåret och i avtalet med Österrike finns endast ett litet undantag infört och det är om avyttringen avser ett innehav som understiger en procent av kapitalet i bolaget och då har tidsgränsen satts till fem år.   

  Avtalet gäller oavsett definitivt boende eller om man har österrikiskt medborgarskap.

  Hälsningar/Hans

  http://www.skattepunkten.se

  Hälsningar/Hans

  https://www.skattepunkten.se