En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

~~Pressmeddelande
 12 februari 2014
 Finansdepartementet


Minskat svartarbete i byggbranschen

I en promemoria från Finansdepartementet föreslås regler för personalliggare och oannonserade kontrollbesök inom byggbranschen. Syftet är att minska förekomsten av svartarbete och skapa sundare konkurrensförhållanden inom branschen.

Utredare har varit f.d. kammarrättslagmannen Christer Sjödin.

Reglerna som föreslås är anpassade till byggbranschens skiftande förhållanden. Byggherren ska bland annat anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska påbörjas och tillhandahålla utrustning så att en elektronisk personalliggare kan föras på byggarbetsplatsen. De näringsidkare som sedan utför arbete på byggarbetsplatsen ska ansvara för att deras anställdas närvaro dokumenteras i personalliggaren.

Vidare föreslås att näringsidkaren ska skicka personalliggaren till Skatteverket en gång i månaden och att byggherren ska anmäla till Skatteverket vilka näringsidkare som ska utföra byggverksamhet på byggarbetsplatsen samt vilka personer som kommer att vara verksamma i byggverksamheten. Skatteverket får då möjlighet att göra avstämningar mellan dessa uppgifter. Systemet utvecklar såväl byggherrens som entreprenörernas ansvar och bidrar bland annat till att synliggöra entreprenörskedjan.

Skatteverket föreslås också kunna göra oannonserade kontrollbesök och utöva tillsyn på byggarbetsplatserna. En kontrollavgift ska kunna tas ut om skyldigheterna inte följs.

Om byggherren är en privatperson ska reglerna dock inte tillämpas.

Kontakt
Caroline Karlsson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 80 13
072-744 23 30
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Marika Janvid Küchler, rättssakkunnig
Enheten för skatteadministration, skatteavtal och tullfrågor
08-405 16 76

Christer Sjödin, utredare
070-585 37 73