En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande 26 mars 2010 Finansdepartementet

Finansiering av slopad revisionsplikt

Finansdepartementet föreslår i en promemoria att fastighetsskatten för vattenkraftverk höjs samt att stämpelskatten för juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter höjs. Skattehöjningarna bidrar bland annat till finansiering av slopad revisionsplikt.

I en promemoria som idag har skickats ut på remiss föreslås att fastighetsskatten för vattenkraftverk höjs till 2,8 procent av taxeringsvärdet. Dessutom höjs stämpelskatten till 4,25 procent för vissa juridiska personers förvärv av fast egendom och tomträtter.

Skattehöjningarna bidrar till finansieringen av det förslag om slopad revisionsplikt för mindre företag som regeringen presenterade igår samt av vissa kommande förslag.

Promemoria om vissa fastighets- och stämpelskattefrågor (http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/142860)