En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej,

Det förefaller råda en stor ovisshet kring skatteavtalens giltighet vs. 10-årsregeln vid aktieförsäljning efter utflytt till "skatteavtalsland". Såvitt jag kan förstå handlar dock alla dessa rättsfall om förfaranden där den skattskyldige först flyttar ut vinsten till annat EU-land och sedan åberopar skatteavtal som begränsar Sveriges beskattningsrätt till kapitalvinster från svenska aktier varpå kapitalvinsten från de utländska aktierna skulle falla utanför Sveriges beskattningsrätt. Att först flytta vinsten utomlands blir således en central del av förfaradet och det är just detta som den "nya" 10-årsregeln siktar in sig på.

Men hur ser rättsläget ut om man äger ett svenskt aktiebolag och flyttar till ett land där Sverige enligt skatteavtalet saknar beskattningsrätt på svenska aktier? Den situationen har ju ingenting med den nya 10-årsregeln att göra. Istället blir det ju den ursprungliga 10-årsregeln från 1983 (som endast avser på svenska aktier) som ställs mot skatteavtalet som ofta är av tidigare datum. Även här blir det ju i någon mening senare intern rätt som ställs mot äldre skatteavtal. Men man kan ju tycka att det borde finnas en väl etablierad praxis kring denna situation eftersom problemet existerat sedan 1983...

Tacksam för klargöranden kring detta,

Per

1 Kommentarer
 1. anon
  lowtax
  apr 18, 2010

  Hej,

   OMX-domen ( RÅ 2008 ref 24) har verkligen satt Sverige på skatteavtalskartan och inte på något sätt positivt. Efter detta har vi fått flera SRN avgöranden som pekat åt olika håll och här får vi nog vänta på ett förhoppningsvis tydligt klargörande från högre instans.

   Jag vet inte om Sverige har något db-avtal där man inte har beskattningsrätt vid avyttring av svenska delägarrätter? Däremot har man ju flertalet avtal som begränsar "karenstiden". Vilka länder har du i åtanke? I övrigt fordrar din frågeställning en grundlig analys.

  Även om man kommer till någon sorts hyffsat säker uppfattning om vad som bör gälla får man ju alltid ha i åtanke att man åker på en framställan till FR om skatteflykt. Vi har ju några domar där SKV hävdat skatteflykt i förhållande till tio-årsregeln.

   

  /Robert

   

  LowTax