En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Fråga

Jag har ett jordbruk och ska bosätta mig på detta samt driva det. Hur ska jag göra med min bostad?

Jag har flera hus varav att vi kommer bo i ett av dom, det är på 440 kvm och ligger i kommun över 75 000 st invånare.

Ska jag ta upp det som förmånsvärde eller ej?

919 kr * 440 + 77 - 20% = 323 569:- Det är ju hutlöst!!

Har jag beräknat fel? Eller ska jag göra på annat sätt??

Billigare att köpa ett likadant hus och betala räntor & amorteringar på det per år.

Hjälp mig!!

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 17, 2010

  Normalt utom för kulturhistorisk värdefulla byggnader klassificeras mangårdsbygganden på ett jordbruk som en privatbostad. Den beskattas därmed endast med fastighetsavgift samt avdragsrätt för ränteutgifterna i inkomstslaget kapital.

  Du får specificera vad som gäller i ditt fall för att man ska kunna svara mer uttömmande.

  Från Skatteverkets handledning:

  "Om det på en lantbruksenhet finns småhus som är minst 400 kvm
  stort och som har ett nybyggnadsår före 1930, ska huset på ägarens
  begäran räknas som näringsfastighet (2 kap. 9 § 3 st. IL)."