En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Förmodligen kommer min näringsfastighet att ändras till privatbostad, eftersom jag nu endast har två lägenheter, varav jag och min bror bor i den ena. Det blir så småningom aktuellt att sälja fastigheten. Då undrar jag: Tidigare har det varit så att vinsten vid försäljning beskattades enligt reglerna för näringsfastighet om mindre än 3 år gått från ändringen. Gäller detta fortfarande?

 

4 Comments
 1. anon
  Ove Grip
  Aug 23, 2010

  Hej BirgitP!

  Når en näringsfastighet i samme ägares hand byter karaktär till privatbostadsfastighet ska återföring göras av värdeminskningsavdrag och vissa värdehöjande reparationer. Observera att för dessa situationer gäller inte någon tröghetsregel liknande den som finns när privatbostadsfastighet övergår till att bli näringsfastighet. För en näringsfastighet gäller att karaktärsskifte sker för samma beskattningsår som  det under vilket skäl för omklassificering föreligger (Skatteverkets Handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering Del 1 s. 502).

  Hälsningar/Ove

  http://www.skattepunkten.se/

 1. anon
  BirgitP
  Aug 28, 2010

  BirgitP

  Tack för svaret! Har jag haft värdeminskningsavdrag för ca 90 tkr ska jag alltså betala skatt och egenavgift på detta, ca 60 %? Får man skjuta på denna skatt eller ska den betalas genast (om fastigheten omklassificeras till privatbostad)?

   

  BirgitP

 1. anon
  Ulf Bjarme
  Aug 28, 2010

  Då du haft en näringsfastighet har du bedrivit näringsverksamhet. Med näringsverksamhet följer redovisningsplikt enligt de regler som gäller.

  Avskrivningarna som ska återföras när näringsfastigheten ormklassificeras kommer att öka årets resultat men man har de vanliga möjligheterna att kvitta mot underskott, att skjuta skatten framför sig genom avsättning till periodiseringsfond eller att beskatta vinsten med 26,3 % genom avsättning till expansionsmedel (om utrymme finns).

 1. anon
  BirgitP
  Sep 06, 2010

  BirgitP

  BirgitP