En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

Företagsskattekommittén lämnade två alternativa förslag till ränteavdragsbegränsningar. Ett huvudförslag med ett finansieringsavdrag (i korthet ett slopande av avdragsrätt för negativa finansnetton och medgivande av ett finansieringsavdrag motsvarande 25 procent av det skattepliktiga resultatet) och ett alternativt förslag med en EBIT-modell som innebär avdragsbegränsningar baserat på rörelseresultatet.

I Dagens Industri uppger Magdalena Andersson nu att regeringen kommer arbeta vidare med ränteavdragsbegränsningsreglerna. Hon anser inte att Företagskommitténs huvudförslag ska genomföras utan att EBIT- modellen är den modell som är bäst lämpad att utgå ifrån och som skulle fungera bäst i ett internationellt perspektiv och att den förordas av de allra flesta företagen. Förslaget med finansieringsavdraget är för långtgående och att en omställning till sådana regler i nuläget skulle bli för stor. Hon påpekar dock att en nackdel med detta är att de nuvarande reglerna för ränteavdragsbegränsning kan behöva vara kvar i någon form.

Sammanfattningsvis anser finansministern att det behövs en fortsatt analys och omarbetning av förslaget inklusive frågan om nu gällande ränteavdragsbegränsningsregler behöver vara kvar och i så fall i vilken form. Detsamma gäller huruvida förslaget om finansiering genom halvering av tidigare års underskott bör ändras eller ersättas. Hennes bedömning är att fortsatt dialog och en ny remittering av det slutliga förslaget kommer att bli nödvändig och att ett förslag kommer kunna träda i kraft tidigast den 1 januari 2017.

Jag tycker det var ett bra besked av finansministern och skulle även kunna tänka mig att ett regelsystem baserat på resultaträkningen (EBIT-modell) kombineras med regler för balansräkningens utseende  (sk thin cap, relationen skuld/eget kapital). Båda är sedan länge internationellt vedertagna metoder och finansministerns argument mot förslaget om finansieringsavdrag och internationell gångbarhet anser jag gäller även mot nuvarande regler och att de därför bör avskaffas redan av det skälet.